DIGIMAT přináší inovace výrobním podnikům

 DIGIMAT přináší inovace výrobním podnikům

Evropské malé a střední výrobní podniky by mohly být konkurenceschopnější, kdyby včas ve výrobě využily možnosti digitalizace. Pomoci tomu chce Evropská komise. Rozhodla se zafinancovat projekty, které naučí spolupracovat výrobní firmy s výzkumnými centry a firmami orientovanými na vývoj informačních technologií. V Česku s tím pomůže konsorcium vedené JIC v rámci projektu DIGIMAT.

Ze studie McKinsey plyne, že i v nejvyspělejších zemích světa řada firem v oblasti digitalizace stagnuje. V Německu udělalo za poslední rok v implementaci Industry 4.0 žádný nebo jen omezený pokrok 44 % firem. V USA přešlapovala na místě celá polovina firem. „Také české firmy mají o možnostech digitalizace výroby omezené povědomí. Česká ekonomika je přitom na výrobních podnicích závislá. Třetina pracovní síly i přidané hodnoty pochází z průmyslové výroby, což nás řadí mezi nejprůmyslovější země Evropské unie. Tato čísla sedí také na jižní Moravu. Chtějí-li zůstat naše firmy konkurenceshopné, musejí reagovat na nové trendy, pro něž se dnes vžilo souhrnné označení Industry 4.0. V praxi to představuje řadu nových a vylepšených dílčích řešení na bázi digitiálních technologií. A k tomu jim chceme napomoci,“ uvádí ředitel JIC Jiří Hudeček.

Jihomoravské konsorcium vedené JIC získalo pro tento účel od Evropské komise 50 tisíc eur. Poputují na projekt DIGIMAT, za jehož zkratkou se skrývá název South Moravian Digital Manufacturing Hub neboli hub pro digitální inovace ve výrobě malých a středních podniků (MSP). Vznikne studie proveditelnosti, jež zmapuje a vyhodnotí potřeby jihomoravských výrobních podniků v oblasti zavádění digitálních technologií. Během půl roku JIC společně s partnery navrhne, jak co nejefektivněji řešit potřeby MSP v oblasti digitalizace. Firmy si tak budou moci ujasnit priority při zavádění technologií Industry 4.0 a vyzkoušet si spolupráci s dodavateli z řad IT firem nebo výzkumných organizací na individuálních řešeních, ke kterým by se bez finanční podpory obtížně dostaly, nebo se k nim neodhodlaly.

Členy konsorcia tvoří kromě JIC také jeho dceřiná společnost INTEMAC, kterou založil JIC v roce 2013 jako kompetenční centrum pro výzkum a vývoj v oblasti strojírenských technologií. Z akademických partnerů se zapojilo do konsorcia Vysoké učení technické v Brně s týmy ze tří fakult (fakulta strojního inženýrství, fakulta informačních technologií a fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) a Ceitec VUT, z firemních partnerů pak Industry Cluster 4.0, který vznikl z iniciativy Regionální hospodářské komory Brno a jehož členy jsou i B+R Automatizace, Siemens, Unicorn Systems, První brněnská strojírna Velká Bíteš, TOS Kuřim nebo Alta.

Konsorcium má teď šest měsíců na to, aby uspořádalo workshopy s lokálními podniky a na základě výzkumu přišlo se studií, která by nastínila cestu k dlouhodobé efektivní digitalizaci zdejších výrobních firem. Jednotlivá IT řešení pak firmy zavedou do praxe pod dohledem zkušeného experta, s jehož výběrem pomůže JIC. První implementace uhradí Evropská komise. Součástí projektu je i vyhodnocení potřebnosti případné nové infrastruktury, která by sloužila jako testovací prostředí pro jednotlivá řešení v oblasti Industry 4.0, tzv. „chytré pracoviště budoucnosti“.

Na únorovou výzvu, která hledala konsorcia podporující spolupráci IT a výrobních firem, zareagovaly především organizace se západní a jižní Evropy. JIC je spolu s partnery projektu DIGIMAT jediným zástupcem České republiky, který od Evropské komise finanční podporu dostal.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz