GFK přináší nástroj pro řízení inovací

 GFK přináší nástroj pro řízení inovací

Společnost GfK oznamuje uvedení nového řešení pro řízení inovací GfK MarketBuilder, které aktivně zvyšuje šanci na úspěšné komerční uplatnění nových produktů i služeb a jejich uvedení na trh.

Řešení GfK MarketBuilder je založeno na novém paradigmatu – měření výsledků inovací nevychází pouze ze záměrů ke koupi uváděných spotřebiteli, ale zaměřuje se na skutečné chování spotřebitelů a všechny faktory, které jej ovlivňují. Umožňuje tak definovat faktory, jež skutečně mají vliv na přijetí inovace, a především měřit, jak nové produkty a služby zapadají do života spotřebitelů.

Hlavní přínos tohoto jedinečného přístupu k řízení inovací vysvětluje Marilyn Raymondová, globální vedoucí produktové skupiny Příležitosti a inovace na trhu ze společnosti GfK: „Přijetí inovace je výsledkem komplexní souhry mezi jednotlivcem a trhem. Často se nevěnuje dostatečná pozornost reálné situaci na trhu a jeho složitým zákonitostem. Také se zapomíná, že atraktivita inovace je pouze jedním z faktorů, které mají na vliv její přijetí. Díky řešení GfK MarketBuilder mohou klienti aktivně řídit celou řadu faktorů podporujících šíření inovace, aby maximalizovali šanci na její přijetí a zvýšili tak návratnost investic do nového produktu nebo služby.“

Řešení GfK MarketBuilder pokrývá tři hlavní oblasti, které jsou stěžejní pro komerční uplatnění inovací a uvedení na trh:

  • Poskytuje ucelené poznatky o faktorech ovlivňujících přijetí, takže značky se mohou soustředit na aktivní řízení oblastí, které jsou skutečně důležité.
  • Na základě těchto poznatků mohou klienti činit informovaná rozhodnutí vycházející z plánování scénářů a relevantních výkonnostních metrik pro odhad prodeje.
  • Mění způsob řízení inovací značky, kdy se hlavní pozornost přesouvá na klíčové ukazatele výkonnosti zaměřené na chování spotřebitelů, čímž lze docílit stabilního zlepšování výsledků v oblasti inovací.

Toto řešení přináší obchodní poznatky, které umožňují firmám vyvíjet lepší produkty i služby a lépe se rozhodovat o jejich uvedení na trh. Díky tomu, že řešení GfK MarketBuilder podrobně zkoumá úspěšnost inovace z různých hledisek, nemusejí společnosti zahazovat nápady a plýtvat investicemi jen proto, že trh není na novou myšlenku připraven.

Řešení GfK MarketBuilder je nedílnou součástí uceleného strategického inovačního procesu GfK Innovation Roadmap, který se věnuje všem fázím inovačního procesu ve firmě, počínaje plánem růstu a konče uvedením na trh. Zkoumá dynamiku trhu, identifikuje příležitosti na trhu a pomáhá zvýšit tržní dopad. Z každé klíčové fáze tohoto procesu vycházejí jasné výstupy, takže klienti získají aplikovatelné plány pro růst, ucelenou řadu inovačních podnětů a podrobný plán k jejich úspěšné realizaci.

ZDROJ: TZ organizace

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz