Kreativní činnost jako poslání

Většina lidí touží dělat práci, která by je naplňovala a zároveň byla prospěšná pro okolí, ale není snadné takovou práci najít. Přáním designérů, inženýrů a vědců je vytvářet nástroje, které mohou lidé používat a usnadní jim život. Je to jejich poslání.

Přáním fotografů je při své práci zachytit jedinečný okamžik. Přáním umělce je dotknout se lidského srdce a takto můžeme pokračovat dále. Najít si radost a svůj vlastní smysl ovšem nespočívá ve velkých věcech, nalezneme jej v prostých maličkostech. Každý den tak může naprosto každý z nás vytvořit něco, co druhé potěší a jiné inspiruje. Může jít o nápad, zprávu, kterou uvidí někdo, kdo právě potřebuje ve svém životě nějakou naději nebo inspiraci. I těmito maličkostmi totiž děláte ze svět lepším. Stejně tak inspirativní může pro někoho být činnost tří umělců, kterou vám přibližujeme níže.

Dary Kondratyev – fotograf
Dary Kondratyev je ruský fotograf, který vytváří kouzelné fotografie. Podobají se re-interpretaci starých pohádek, mýtů a legend. Proto na jeho fotografiích vypadají modely jako čarodějnice nebo princezny a vycvičená zvířata působí stejně fantasticky.

Foto: Dary Kondratyev

Max Ellis – fotograf
Britský fotograf Max Ellis se netají svou láskou ke zvířatům. Když ho na dvorku jednoho dne upoutala veverka, dal se do práce, ze které vzešla ojedinělá série skvěle inscenovaných záběrů divokých veverek.

Foto: Max Ellis

Michael Grab – Gravity
Spekulovat o Michaelu Grabovi, zda je umělcem nebo kouzelníkem není potřeba. Umění je totiž kouzlení. Michael Grab má zálibu vytvářet nádherné struktury za pomoci vyvažování kamenů, u nichž se zdá, že zcela popírají známé fyzikální zákony. Při vytváření těchto struktur je zapotřebí se především soustředit a mít meditativní zaměření. Tato činnost vzbuzovala nejdříve v Michaelovi obyčejnou zvědavost, ale časem se z ní stal v léčebný rituál, meditace a prostředek k zdokonalování se v umění designu.

Autor: Roman Štefek

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz