Laboratoř Nadace Vodafone nabízí podporu až 5 projektům. Dodá mentory i finance.

 Laboratoř Nadace Vodafone nabízí podporu až 5 projektům. Dodá mentory i finance.

Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone se začátkem podzimu vypisuje již 8. ročník programu pro české startupy. Ve spolupráci s etablovanou soutěží pro začínající firmy Vodafone Nápad roku nabízí Laboratoř podporu pro vývoj či rozvoj technologických inovací, které mají potenciál zlepšovat kvalitu života lidí, a to nejen v Česku. Přihlášku je možné podat do 31. října online na www.laboratornadacevodafone.cz

Laboratoř Nadace Vodafone, loňský vítěz národního kola Central European Startup Awards v kategorii „Best Accelerator and Incubator Program“, opět otevírá své brány a nabízí podporu začínajícím či rozvíjejícím se startupům se sociálním přesahem. Oproti předchozím 3 letům, kdy program využíval podpory EU, bude letošní ročník uzpůsobený více na míru menšímu množství projektů.

Kritéria pro přijetí

Do Laboratoře se se svými projekty mohou hlásit jak existující startupy, tak například i neziskové organizace, sociální podniky, univerzitní týmy, či firmy.

Šanci na úspěch mají ty týmy, jejichž inovace využívá moderní informační a komunikační technologie pro řešení společenských problémů, včetně problémů lidí se zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Jedná se například o vývoj a využití inovace při tvorbě nové mobilní aplikace, přenosu dat, 5G, IoT, umělé inteligence, rozšířené reality atp. Současně takový projekt jasně prokáže svou užitečnost pro danou cílovou skupinu, která čítá minimálně desítky tisíc potenciálních uživatelů. Projekty by měly mít ambici expandovat i do zahraničí.

Peníze i rady expertů

Přihlášku do programu je možné podat do 31. října 2020. Z došlých nápadů vybere odborná komise až 10 projektů, které v průběhu listopadu čeká dvoudenní bootcamp. Během něho budou mít týmy možnost konzultovat s odborníky své projektové záměry, udržitelnost projektu a na závěr jej představit porotě. „Cílem je prověřit užší okruh přihlášených inovací a posoudit především jejich životaschopnost a možnost realizace s ohledem na časové a finanční ohraničení celého programu,“ upřesňuje Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone.

Z bootcampu pak do samotného programu postoupí maximálně 5 inovativních týmů, které budou od letošního prosince do dubna 2021 pracovat především individuálně s mentory, následně se v květnu představí před porotou a v červnu bude vyhlášen vítěz 8. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone.

Všem přijatým projektům Laboratoř poskytne kromě individuální podpory, mentoringu a odborných konzultací také finanční podporu ve výši až 100 tis. Kč či příležitost expandovat do dalších 26 zemí, kde Nadace Vodafone působí.

Historie programu

První ročník proběhl v roce 2013 a v letech 2017 až 2020 byl program spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Partnerem 8. ročníku je soutěž pro startupy Vodafone Nápad roku. „Díky Laboratoři se nám podařilo v Česku významně pomoci rozvinout celý ekosystém sociálních inovací, které pomocí technologií skutečně zlepšují každodenní životy lidí“ říká Richard Stonavský, předseda správní rady Nadace Vodafone. „S koncem podpory evropské dotace jsme proto věděli, že v programu chceme dál pokračovat a hledali jsme strategického partnera, který bude mít mnohaleté zkušenosti z českou startupovou scénou. Nápad roku byl proto pro nás logickým a nejvhodnějším partnerem,“ dodává Stonavský za vedení nadace.

Soutěž Vodafone Nápad roku pokračuje i nadále samostatně, kromě toho se ale bude podílet na realizaci akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone, kde může pomoci širokou sítí mentorů či investorů a také zkušenostmi v rámci třináctiletého fungování soutěže.

„Soutěží Vodafone Nápad roku každoročně projde kolem dvou set zajímavých projektů a každý rok pozorujeme nárůst projektů se sociálním přesahem. Díky našemu napojení na Laboratoř tak nyní budeme těmto projektům schopni pomoci ještě ve větší míře a jsme proto moc rádi, že se můžeme na tomto programu podílet,“ říká Jana Hodboďová za Nápad roku.

V minulosti programem Laboratoř prošel třeba projekt Rekola, aplikace Včelka, mobilní telefon pro nevidomé Blindshell či třeba aplikace Záchranka. „Laboratoř pomohla náš projekt posunout zase o krůček dál a rozvinout ho. Pokud máte nápad, zkuste to taky, “ vzpomíná ředitel aplikace Záchranka Filip Maleňák na rok 2016, kdy se s projektem programu zúčastnil.

Výběr podpořených projektů najdete zde.

O Nadaci Vodafone

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 společností Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancována svým zřizovatelem a Skupinou Vodafone (Vodafone Group). Od doby svého založení Nadace Vodafone Česká republika rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž ovlivnila životy více než 1,5 milionu lidí, a dostala se na přední místa v hodnocení nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory v oboru technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost.

Related post

MámNapad.cz