MetLife pojišťovna ocenila inovativní studenty

Stovka studentů z celé České republiky ukázala svou kreativitu a představila mnoho inovativních nápadů v rámci soutěže JA Innovation Camp. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 22. ledna 2015 v Národní technické knihovně v Praze.

Patnáct skupin po šesti studentech pracovalo celý den na řešení reálného problému ze světa byznysu, který jim zadal generální partner akce MetLife pojišťovna. Odbornou porotu nejvíce zaujalo inovativní řešení týmu, který přišel s nápadem na vytvoření aplikace pro tablety a mobilní telefony s názvem #MetSnoopy.

Innovation Camp pořádala česká kancelář mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement ve spolupráci s  pojišťovnou MetLife jako generálním partnerem. „Tématem soutěže bylo hledání inovativního způsobu oslovení mladých lidí s nabídkou životního pojištění, projekt měl zohlednit kompletní marketingový mix, měl být konkurenceschopný a realizovatelný. Vítězný tým získal výjimečnou příležitost stínovat vybrané manažery MetLife při jejich práci,“ říká Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech.

Tento unikátní projekt dává studentům šanci vyzkoušet si svůj tvůrčí potenciál a inovativní myšlení v praxi. Jsou to dovednosti, které dnes vyžaduje téměř každý zaměstnavatel, ale absolventům často chybí. „Jsme rádi, že jsme mohli podpořit soutěž, která podněcuje studenty ke kreativitě a inovativnímu myšlení. Jen málokterý absolvent se dnes může pochlubit praktickými zkušenostmi či aktivitami nad rámec školních osnov. Přitom právě to může absolventům pomoci při vstupu na trh práce,“ potvrzuje Iva Musilová, manažerka marketingu MetLife pojišťovny.

Patnáct středních škol z celé republiky vyslalo na JA Innovation Camp své nejnadanější studenty. Náhodným losem vzniklo patnáct soutěžních týmů, které utvořili vždy pět středoškoláků, jeden člen absolventské organizace JA programů JA Alumni a jeden expertní zástupce pojišťovny, který byl soutěžícím rovnocenným partnerem. Jeho úkolem bylo poradit zejména v oblasti pojišťovnictví. Jednotlivé projekty hodnotila porota složená z profesionálů na vzdělávání, komunikaci (marketing, PR, reklamu a žurnalistiku) a produktové pojišťovnictví. Hodnocen byl nápad, kreativita a originalita řešení, realizovatelnost, úroveň prezentace, týmová spolupráce a osobní nasazení.

První příčku obsadil tým, k němuž Iva Musilová říká: „Studenti zvolili nejatraktivnější oslovení mladé cílové skupiny. Zaujal nás originální a realizovatelný nápad tvorby vtipné aplikace, kterou by šlo využít zejména na sociálních sítích, ale i v telefonech. Vítězný tým porotu nadchl nejen samotným nápadem a originální prezentací, ale i týmovým duchem a dobrou náladou, která ve skupině během dopoledne panovala.“

Zdroj: TZ organizátora

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz