Na co se zaměřit při zavádění projektového řízení I.

 Na co se zaměřit při zavádění projektového řízení I.

U inovací většího rozsahu je nezbytné řídit jejich zavádění formou projektu. Pokud však uvažujete o zavedení metodiky řízení projektu do organizace, čekají vás mnohá úskalí. V rámci tohoto dvoudílného článku se zaměříme na ta nejdůležitější.

Zavádění nové metodiky je komplexním procesem, který se dotýká mnoha aspektů. Především zasahuje do procesů samotné organizace. Vedle toho mění způsob práce, zažité návyky a často i způsob myšlení konkrétních zaměstnanců. V souvislosti s novou metodikou také někdy dochází k nasazení podpůrného informačního systému. Nezáleží na tom, zda-li zavádíte pro své projekty metodiku PMI PMBoK, PRINCE 2 nebo některý z agilních přístupů, vždy že se jedná o inovaci většího rozsahu. V následující části textu se proto zaměřím na dvě úrovně kritických faktorů zavádění nové metodiky, které jsem ve své praxi identifikoval: inovace, projektové řízení.

Komunikace je základem změny

Nejvyšší úroveň se vztahuje k faktorům, které platí obecně pro všechny inovace většího rozsahu v rámci organizace. Pro takové změny je třeba mít především dostatečnou podporu managementu. Při snaze prosadit zavádění projektového řízení z pozice manažera nejnižší úrovně je pravděpodobnost neúspěchu poměrně vysoká. Při zavádění nesmíme podceňovat oblast komunikace. Vysvětlení nutnosti změny spolu s určitou mírou zapojení budoucích uživatelů do přípravy přispěje k lepšímu výsledku. U větších organizací bývají změny doprovázeny rozsáhlou a promyšlenou komunikační kampaní a zaškolením.

Zaměřte se na lidi

Zcela zásadní se zde také jeví oblast motivace budoucích uživatelů metodiky, která by měla být zejména pozitivní. Nemělo by se však podceňovat i ošetření té negativní v případě nerespektování nových pravidel. Významnou roli při zavádění této inovace hraje i osobnost manažera, která ji prosazuje. Manažer projektu nasazení by měl být respektovanou a známou osobou a poskytovat dobrý příklad. V organizacích, které jsou projektovým řízením nedotčené, je třeba při zavádění inovací rychle demonstrovat pozitivní výsledky, abychom přesvědčili i pochybující uživatele. Jako posledním obecný faktor pro zavádění inovace uvedu jeden z rysů firemní kultury a to snahu o určitou aspiraci a osobní mistrovství jednotlivců v dané organizaci, tak jak jej pojímá Peter Senge v konceptu učící se organizace. V organizaci, kde tato aspirace chybí, lidé neusilují o zlepšování v rámci své práce a obtížně procesní inovace přijímají

Stejně jako na faktory související s inovací většího rozsahu je důležité zaměřit se na faktory související s přijetím projektového řízení jako takového. Na ty se zaměříme v příštím dílu tohoto článku. Jaké máte zkušenosti s projektovým řízením ve vaší organizaci? Podělte se o názory v diskuzi pod článkem!

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na inovace a aplikovanou kreativitu

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz