Post-digitální svět je příležitostí i pro startupy

Podle čerstvé zprávy Accenture Technology Vision 2019 fáze digitalizace již pokročila natolik, že je třeba při použití technologií zvažovat i další aspekty jako třeba personalizovanou zkušenost či „lidskost pracovní síly“. Jaké nové nápady na startupy tyto trendy asi přinesou?

Accenture svou zprávu opírá o rozsáhlý výzkum v korporátním prostředí a říká například, že téměř čtyři z pěti (79 %) firem a IT manažerů po celém světě, si myslí, že se digitální technologie – zejména v oblasti sociálních sítí a mobilních technologií, analytiky a cloudu – posunuly z pozice přijímání něčeho nového o krok dál a staly se součástí klíčových technologických základů jejich organizace.

Ve své zprávě tak identifikuje následující klíčové trendy:

Klíčové technologie DARQ. Technologie distribuovaných účetních knih, AI, rozšířená realita a kvantové výpočty (Quantum computing) – zkráceně DARQ – jsou pohonem změn, které přinášejí nové mimořádné schopnosti a dovednosti a umožňují firmám vytvářet zcela novou koncepci. Na otázku, jak by ohodnotili, které z těchto prvků budou mít největší vliv na jejich firmu v příštích třech letech, odpovědělo 41 % manažerů, že je to v první řadě umělá inteligence. To je více než dvojnásobek „počtu bodů“ ve srovnání s dalšími prvky DARQ.

Vztahy řízené technologiemi vytvářejí pro každého spotřebitele nějakou technologickou identitu. Tato základna znalostí bude klíčem k chápání další generace spotřebitelů a vytváření bohatých, individualizovaných vztahů, založených na zkušenostech a zážitcích. Více než čtyři z pěti manažerů (83 %) uvedlo, že digitální demografie umožňuje jejich organizaci nový způsob identifikace tržních příležitostí pro zatím nenaplněné potřeby zákazníků.

Důraz na lidskost. Pracovní síla musí být stále „lidštější“. „Lidskost+“ znamená, že se každý zaměstnanec prosazuje díky svému souboru znalostí a dovedností plus by měl mít řadu nových dovedností, které vyžadují současné technologie.

Individualizace zákaznické zkušenosti. Technologie vytvářejí svět zážitků a zkušeností přizpůsobených zákazníkům na míru a firmy musejí vytvářet nové koncepce své organizace, aby tyto příležitosti nalezly a využily je. To znamená na každou příležitost nahlížet jako na individuální a momentální. Šest ze sedmi vedoucích představitelů (85 %) uvedlo, že schopnost a rychlost přizpůsobení se požadavkům na míru a dodávka v reálném čase vidí jako další velkou vlnu konkurenčních výhod.

Accenture jako příklad následování trendu individualizace uvádí aplikaci Zozosuits, která si převezme přesné míry zákazníka a výsledkem je, že zákazník obdrží oblečení vyrobené jemu na míru. Cesta z výrobní linky až k zákazníkovi trvá pouhých 10 dní. A jakým způsobem využijete zmíněných trendů vy?

Zdroj: TZ Accenture

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz