Program Edison je šancí pro zralé sociální inovace

 Program Edison je šancí pro zralé sociální inovace

Pod názvem Edison odstartoval jedinečný akcelerační program. Jeho cílem je adresná a na míru šitá pomoc při rozvoji 10 vybraným týmům, které již realizují projekty v oblasti sociálních inovací, a řeší je neotřelým způsobem. Zároveň mají ambici znásobit své společenské dopady a rozšířit se na regionální nebo celorepublikovou úroveň. Chce umožnit týmům získat nové dovednosti, nastavit udržitelný obchodní a finanční model tak, aby se mohly stát finančně nezávislé na dotacích a grantech.

„Rozhodli jsem se vyzkoušet v Česku ojedinělý koncept akcelerace v oblasti sociálních inovací. Z našich zkušeností z podpory sociálních inovací, především společensky prospěšných podniků, víme, že existuje řada úžasných lokálních projektů se skvělými dopady na řešení společenských problémů. Avšak tyto projekty naráží na zásadní bariéry při rozvoji své malé lokální organizace s několika lidmi v týmu na střední velikost s obraty v řádech miliónů a desítky zaměstnanců,” říká Petr Vítek, ideový leader programu.

Účastníci jsou do programu vybíráni na základě 6 kritérií, kterými jsou sociální prospěšnost, inovativnost, možnost škálování nebo systémové změny, měřitelnost dopadu, kapacita týmu a zralost projektu. S týmy se pracuje již v předakcelerační fázi, kde se detailně prochází všechna kritéria a identifikují případné rezervy a bariéry vstupu, které je potřeba odstranit ještě před vstupem do akcelerace. Cílem této fáze je mimo jiné, také přesné vymezení, čeho chtějí týmy v rámci akcelerace dosáhnout a zda jim v tom akcelerátor dokáže pomoci.

Přihlášky do programu Edison jsou otevřeny od září 2017, jednotlivé projekty jsou přijímány průběžně, nejpozději by se měly do akcelerace zapojit na jaře 2018.

Do akcelerátoru bude přijato 10 týmů, na vybrané projekty čeká minimálně 12ti měsíční cesta rozvoje, šitá na míru jejich potřebám. Během celé doby bude týmu k dispozici projektový koordinátor, který bude organizaci pomáhat s dosažením stanovených cílů růstu. Mentor, který je povede po ideové a byznysové stránce. Pro specifické potřeby pak týmy mohou využít odborných konzultací expertů. Každá organizace, který do programu vstoupí, tak získá průměrně 1 800 hodin podpory na svůj rozvoj.

Akcelerační program Edison je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je realizován společností RegioHub (síť Impact Hub).

Zdroj: TZ RegioHub

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz