PSD2 jako příležitost pro inovace

Již v první polovině ledna 2018 začne platit nová regulační směrnice, jejímž úkolem je sjednotit evropský bankovní trh. Tato nová směrnice by s sebou měla přinést spoustu inovací a především příležitosti pro firmy zabývající se jak informačními technologiemi, tak správou nejrůznějších finančních produktů.

Co je to PSD2?
PSD2 není nutné vnímat jako omezující regulační směrnici, ale naopak, jako možnost inovace současných internetových služeb. Umožní totiž výraznou úpravu platebního styku napříč Evropou, díky které banky ztratí monopol v oblasti aplikací bankovních služeb. Zjednodušeně můžeme říci, že do platebního styku bude moci vstoupit i třetí strana – například softwarová firma, která propojí vlastní internetovou aplikaci s účtem klienta banky. Třebaže to není na první pohled zřejmé, jedná se o velmi zajímavou službu koncovému uživateli bankovních služeb. Z využívání platebních aplikací a služeb třetích stran lze totiž vytěžit spoustu benefitů, například úsporu na bankovních poplatcích, ale také nové možnosti práce s finančním portfoliem klienta.
Nové aplikace tedy nabídnou lepší a přehlednější výběr mezi aktuálními finančními produkty, mezi investičními nástroji nebo i pojišťovacími službami.

V jaké roli budou nadále vystupovat banky?
PSD2 je výzvou pro banky samotné. Mohou totiž vystupovat jak v roli finančního ústavu, tak v roli třetí strany. Do role třetí strany vstoupí jednoduše tak, že inovují svá internetová bankovnictví a napojí do nich účty jiných bank. Tím ulehčí práci a zlepší přehled o financích těm klientům, kteří mají více bankovních účtů. Další možností pro banky je vyvinout vlastní aplikaci, která bude fungovat odděleně od internetového bankovnictví a na samostatně vytvořené platformě bude moci nabídnout mnohem více zákaznických služeb, včetně možnosti pojištění, správy investičních produktů apod.

Nové příležitosti…
Tato nová směrnice je však výzvou i pro jiné podnikatelské subjekty působící v oblasti informačních technologií. V současností vznikají na českém trhu nové firmy, které se specializují na vývoj a testování těchto nových aplikací a další budou jistě přibývat. Zakladatelé firem, jakou je například Twisto, RoklenFx, Budgetbakers nebo Nakopni.Mě, zareagovali na téma PSD2 včas a vytvořili aplikace s inovativními službami v různých oblastech. Namátkou můžeme zmínit správu financí, investice, prodej nemovitostí a další k nim budou časem přibývat.
Mezi přední odborníky na PSD2 v ČR se bezpochyby řadí i společnost Deloitte. Ta vystupuje v roli konzultanta a své poradenské služby nabízí především bankám působícím na českém finančním trhu. Deloitte své aktivity opírá nejen o zkušenosti, ale také o monitoring online situace kolem problematiky PSD2. Ten pro Deloitte společně s konzultací digitální strategie zajišťuje nově vzniklá společnost WebMedea services s.r.o., která vyvinula vlastní, inovativní analytickou aplikaci WebMedea pro monitorování online aktivit českých firem. Aplikace WebMedea je v současné době dostupná pouze pilotním klientům, kteří ji pomáhájí vyladit pro koncové zákazníky.

Je možné propojení s jinými internetovými službami, nebo dokonce sociálními sítěmi?
PSD2 zcela jistě otevře prostor pro další subjekty působící na domácím ekonomickém trhu. Uvést můžeme internetové srovnávače nebo slevové portály, které budou nabízet klientům bank výhodné služby a zákaznické balíčky. I v této oblasti může existovat aplikace, která na základě klientem zadaných bankovních dat dokáže vyhodnotit, že někde jinde by bylo možné platit méně a ke klientovi se tak snáze dostanou nejvýhodnější platební podmínky. Také Facebook, ale i jiné sociální sítě a média, se mohou chopit této příležitosti jako třetí strana a představit takové internetové aplikace, které nabídnou zákazníkům nové služby nebo prostor pro reklamu. Možnosti pro inovativní využití PSD2 jsou zkrátka prozatím netušené…

Jak bude fungovat PSD2 a současná legislativa?
Se zavedením PSD2 jde pochopitelně ruku v ruce i další legislativa. Je nutné mít na paměti nejen elektronickou identitu klienta, ale také ochranu jeho osobních dat. Nové aplikace musí být maximálně chráněny proti možnému kybernetickému útoku, který by měl na portfolia klientů bank nedozírné následky. Lze také očekávat, že banky budou muset měnit nejen vnitřní nařízení ohledně jednotlivých poskytovatelů služeb, ale i jejich smluvní dokumentace s klienty.

Třebaže tato nová směrnice přináší mnoho změn, nařízení a v neposlední řadě vyvolává spousty otázek, je dobré mít na paměti fakt, že pro řadu současných firem nabízí PSD2 skutečně velkou příležitost k inovacím.

Jitka Závodná

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz