Výroční konference OP Výzkum a vývoj pro inovace připomněla význam inovací

 Výroční konference OP Výzkum a vývoj pro inovace připomněla význam inovací

Za účasti ministra školství Dalibora Štyse, náměstka pro řízení operačních programů Michala Zaorálka, náměstka pro vysoké školství a výzkum Tomáše Hrudy, prvního náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna, zástupců vedení vybraných projektů a dalších významných hostů v Praze proběhla výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Ve svém úvodním projevu zdůraznil ministr školství Dalibor Štys nutnost nepromarnit a naplno využít potenciál budovaných vědeckovýzkumných infrastruktur jako příležitost budoucí konkurenceschopnosti země. Ministr Štys rovněž apeloval na nepodcenění budoucí udržitelnosti projektů, kdy vybudování centra je „pouze začátkem a nastává teprve onen rozhodující boj o projekt“.

Náměstek ministra zodpovědný za řízení operačních programů Michal Zaorálek poté krátce bilancoval výsledky dosažené v roce 2013 a pochválil nejen spolupráci v rámci týmu pracovníků Řídicího orgánu, ale pozitivně hodnotil také konstruktivní přístup ze strany příjemců a realizátorů projektů z OP VaVpI. Zároveň požádal o další součinnost a pochopení z jejich strany „v situaci maximálního vyžadování dodržování pravidel Strukturálních fondů při čerpání veřejných prostředků a v kontextu velmi proměnlivého prostředí“. Zdůraznil unikátní pozici OP VaVpI mezi inovativními operačními programy nejen v České republice, ale i v rámci EU. Zaorálek také neopomenul zmínit „pražskou výzvu“ jako významný úspěch při vyjednání výjimky ze strany EK během programového období a zároveň vyjádřil absolutorium týmu VaVpI při jednáních o získání nového operačního programu v gesci MŠMT i pro další programové období po roce 2014.

Ředitel Odboru řízení OP VaVpI Jan Radoš během své prezentace zmínil aktuální skokový nárůst alokace programu po listopadové intervenci ČNB na kurz koruny s možnými dopady na stav čerpání programu, ale také informoval účastníky o hlavních úkolech, které ŘO čekají v roce 2014.

Zdroj: Protext/ČTK

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz