Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone spojí své síly se StartupYard

 Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone spojí své síly se StartupYard

Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, jehož cílem je pomoci rozvíjet inovační technologické projekty se sociálním dopadem. Během čtyř uplynulých ročníků se
povedlo akcelerovat již 39 projektů, z nichž třetina je dlouhodobě ekonomicky udržitelná a 3 se rozšířily na zahraniční trhy. Právě startující pátý ročník Laboratoře nabude díky spolupráci se
StartupYard zcela novou podobu s celou řadou zajímavých změn. Laboratoř Nadace Vodafone bude v letech 2017 – 2020 spolufinancovaná z Operačního programu zaměstnanost.

Zásadní novinkou pátého ročníku Laboratoře Nadace Vodafone je prodloužení doby trvání programu z dřívějších 6 měsíců na 9 měsíců. Díky tomuto prodloužení Laboratoř bude moci projektům zajistit opravdu kvalitní přípravu a životnost při jejich vstupu na trh. Týmy se do programu mohou hlásit od června do září 2017, kdy bude ukončen příjem přihlášek. V říjnu 2017 pak začne první fáze – tříměsíční inkubace, do které postoupí až 10 projektů z celkem 50 vybraných.

Na inkubační fázi v lednu 2018 naváže tříměsíční akcelerační program pro vybrané týmy. Projekty, které postoupí z akcelerační fáze, pak bude čekat ještě tříměsíční růstový program, který připraví
podnikatele na vstup strategického či finančního partnera. Všechny projekty zapojené do akcelerace a růstu nově dostanou od Nadace Vodafone finanční prostředky na pokrytí osobních nákladů
klíčových členů týmu. „Uvědomili jsme si, že nejtěžší pro projektové týmy bývá rozhodnutí opustit komfortní zónu stávajícího zaměstnání a vydat se na nejistou cestu podnikání. Potřebovali jsme pro
projektové týmy vytvořit takové podmínky, aby mohli plně využít hodnotu programu, nebyli limitovaní volným časem a mohli rychle akcelerovat,“ objasňuje jednu z novinek Laboratoře Gabriela
Drastichová, programová manažerka Nadace Vodafone.

Díky této podpoře se týmy budou moci svému projektu věnovat opravdu naplno. Další důležitou změnou je, že akceleraci bude také garantovat StartupYard, jeden z nejúspěšnějších
akceleračních programů ve střední Evropě pro technologické startupy. „Vybudovat společnost z pouhé myšlenky vyžaduje mnoho odvahy i odříkání. I proto mají projekty jako Laboratoř Nadace
Vodafone zásadní význam v podporování podnikatelů na cestě k jejich snům. Mám radost z toho, že mohu přivítat a akcelerovat vybrané týmy Laboratoře našimi bohatými zkušenostmi a rozsáhlou sítí profesionálů,“ říká ředitel StartupYardu Cédric Maloux.

Soutěžící budou mít maximální podporu a v průběhu celého devítiměsíčního programu mohou využívat intenzivní mentoring, odborné konzultace a navštívit sérii workshopů, díky kterým svůj
nápad otestují nanečisto a odhalí případné nedostatky ještě před samotným spuštěním, a to vše pod vedením zkušených profíků z oboru.

Zdroj: TZ Nadace Vodafone

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz