Chcete ušetřit při spuštění startupu? Jděte na marketing minimalisticky

 Chcete ušetřit při spuštění startupu? Jděte na marketing minimalisticky

Často diskutovaným pojmem současné doby je minimalismus v byznysu, který bývá spojován s marketingem. Na co se zaměřit, pokud chceme u našeho nového startupu pojmout marketing minimalisticky?

Podnikatelský minimalismus reprezentuje styl tvorby hodnot pro předem určené trhy v takovém procesním režimu, že důraz je položen jen na docílení zisku z toho, že konkrétní vyprodukovaná hodnota s minimálním: úsilím, náklady, energií, ekologickou zátěží a uhlíkovou stopu je akcentována trhem a plní jeho potřeby, požadavky, přání a touhy i radost a emoce zákazníka.

Nezbytnou oblastí podnikání je bezesporu marketing. Minimalistický marketing je takový, jehož cílem je s minimem nákladů a výrazových prostředků docílit maximálních efektů. Marketingový nákladový minimalismus údajně dokáže ušetřit až 70 % běžných marketingových a komunikačních rozpočtů při docílení vyšších efektů konkurenceschopnosti, prodejů, tržeb a zisku.

Mezi tři nejvýznamnější hodnoty marketingového minimalismu patří:
1. konkurenční výhoda produktu/služby
2. cena produktu nebo kontinua produkt služby
3. užitky produktu pro spotřebitele a to vždy v režimu minimalistického designu a prezentování s důrazem na faktografii.

Konkurenční výhody se stávají rozhodujícími motivy pro koupi tím, že kupující, uživatel a spotřebitel ocení koupí to, v čem je produkt lepší než konkurenční, že je vyroben od lepšího výrobce a prodán s konkurenčními výhodami daného prodejce. Konkurenční výhody se do produktu dostávají zejména inovacemi. Pokud chcete pojmout váš startup minimalisticky, položte si otázku, do jaké míry je právě vaše konkurenční výhoda inovativní a jak moc se tato konkurenční výhoda liší od konkurenčních výrobků a služeb.

Druhou hodnotou, se kterou minimalistický marketing pracuje, je cena v kontextech produktové cenové politiky. Nejde ale jen o samotnou výši ceny, ale cenu kontextovou ambivalentní ve vazbě na ocenění konkurenčních výhod, užitků a životní cyklus produktu. Pokud producent nabídne např. zeleninovo ovocné šťávy 2 dcl za 40 Kč, pak přestože jde o inovaci např. s tlakovým ošetřením produktu a s vysokým užitkem bude se prodávat méně, protože každý si rychle spočítá, že doma si jí vyrobí čerstvou o 2/3 levněji pro celou rodinu. Zvažte proto, kolik stojí všechny alternativní cesty uspokojení potřeby vašeho startupu.

Poslední zmiňovanou hodnotou je užitek, který plní zákazníkova přání, potřeby, požadavky a očekávání a to podle zákazníkovi sociodemo-grafické typologie. Představme si člověka, který mobilní telefon potřebuje jen na volání a psaní SMS a ne na internetové aplikace a zkuste najít rychle v současné době tomuto přání odpovídající přístroj. A tak bych mohl vyjmenovat spoustu požadavků na produkty a služby, které jsou nedostatkové a otevírají dveře pro nové zacílení podnikání. Konkrétní zákaznický užitek je totiž tím, proč člověk si kupuje produkt nebo službu v daném čase. Zaměřte se v propagaci vašeho projektu na vhodné prezentování užitku.

Při plánování marketingových aktivit před spuštěním startupu se zaměřte zejména na triádu konkurenční výhoda – cena – užitek. Na základě jejich hodnot se zákazníci věšinou rozmýšlí o nákupu.

Related post

1 Comment

Leave a Reply

MámNapad.cz