Články v aukci: Spojujeme autory článků a obsahové portály

 Články v aukci: Spojujeme autory článků a obsahové portály

Internetový projekt Články-v-aukci.cz umožňuje autorům dát své originální články do dražby, kupující si pak může vybrat ze široké tematické škály a nakoupit články pro svůj portál za cenu, která mu vyhovuje. Tak se dá jednoduše shrnout myšlenka projektu Články v aukci. Jeho autorovi Romanovi Kümmelovi jsme položili pár otázek.

Jak byste popsal váš projekt?

Na internetu existuje řada magazínů a odborných portálů, které potřebují obsah. Na druhé straně je spousta autorů, kteří chtějí psát o tom, co je baví. Vedle toho také existuje spousta studentů, kteří si mohou psaním článků přivydělat. Spojili jsme proto nabídku s poptávkou a na našem portálu nabízíme možnost dát obsah do dražby. Každý, kdo napíše zajímavý text na libovolné téma, se jej může pokusit pomocí aukčního serveru Clanky-v-aukci.cz prodat.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?

Samotná příprava i realizace projektu byla víceméně hračkou. Věděl jsem, co chci naprogramovat, a tak jsem to během pár dnů naprogramoval 🙂 Narazil jsem teprve po spuštění projektu, kdy se mi sice podařilo přilákat množství zajímavých autorů, ale pro texty se mi nepodařilo najít odbyt. Kdyby se našlo více vydavatelů ochotných pořizovat pro svá média články tímto způsobem (jejich nákupem v aukci), jistě by se celý tento obchodní model lépe roztočil. S větším odbytem by se samozřejmě zvyšovala i nabídka textů, atd. Takhle se soukolí sice rozjelo, ale na malém odbytu se poněkud zadřelo, a nyní se jen s obtížemi pohybuje. Doufám, že to nebude jen setrvačností, ale že se mu pomalu podaří opět nabrat nějaké otáčky.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?

Nevím, možná bych se příště před realizací projektu pustil nejprve do většího průzkumu trhu, ale v tom případě by hrozilo, že by stejnou věc mohl někdo vypustit do světa dříve než já. Opravdu nevím… Doporučit bych mohl snad je to, že má-li někdo nápad a čas na jeho realizaci, pak by neměl zůstat pouze u nápadu, ale měl by svůj nápad co nejrychleji realizovat. I když to nakonec třeba nebude fungovat, získá tím alespoň nové zkušenosti, které bude moci využít kdykoliv v budoucnu. Navíc problémy, na které člověk během vývoje narazí, mohou přinést spoustu dalších zajímavých myšlenek na nové projekty.

Na čem pracujete teď?

Již jsem zmínil výše, že s sebou může realizace projektu přinést nové myšlenky, a nejinak tomu bylo i u mě. V šuplíku mám tedy v tuto chvíli pár nápadů, které čekají na svou realizaci. Protože ale před nedávnem proběhly volby, které mě donutily zamyslet se i nad jinými věcmi, rozhodl jsem se věnovat v následujícím období svůj čas dobrovolné práci pro Pirátskou stranu, potažmo pro všechny lidi. Chystám proto nyní vyvíjet nějaké projekty pod licencí Creative Commons.

Děkujeme za odpovědi a přejeme, ať se projekt podaří.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz