CMMI: Vylepšete váš inovační proces I.

 CMMI: Vylepšete váš inovační proces I.

Pokud vaše organizace vyvíjí vlastní výrobky, většinou máte navržený pracovní postup a nebo přímo proces. Jednou z cest jak zlepšovat proces vývoje nového produktu je pomocí metodiky Capability Maturity Model (Stupňovitý model zralosti). V tomto seriálu se podíváme na to, co CMMI je a jakým způsobem může být u vývojových procesů užitečný.

Seriál je rozdělen do dvou tří hlavních bloků. První se věnuje úvodu do samotného CMMI. Zaměřuji se zde na základní definici, vývoj CMMI a jeho oblasti. Další část obsahuje úvodní text ke CMMI-DEV z pohledu jeho obecné struktury, verzí a praktické aplikace. Třetí část podrobněji rozebírá syntaktiku dokumentu a jednotlivé procesy CMMI-DEV. V závěru se stručně zaměřím na využití modelu a jeho pozici jako produktu. Tento článek představuje obecný úvod do CMMI. Podíváme se zde na základní definice, jeho vlastnosti a prvky, ze kterých se skládá.

Co je CMMI a jakou má strukturu
CMMI umožňuje zlepšit výkonnost organizace a její schopnost dosahovat stanovaných obchodních cílů. CMMI je založen na principu, že kvalita systému a produktu je dána kvalitou procesů, která jej vyvinula a dále udržuje, proto se jedná o procesně orientovaný model. CMMI je definována jako „sada best practices a cílů zlepšování procesů, které organizace využívají pro vyhodnocení a zlepšení jejich procesů.“ Nejedná se však o celé procesy s jejich kompletním popisem, spíše o konkrétní měřitelné cíle v oblasti procesů. Modely jsou popsané v rozsáhlých dokumentech a existují ve třech verzích pro různé procesní oblasti:

a) CMMI for Development – model zaměřený na zlepšování procesů v organizacích, které vyvíjí produkt nebo službu s cílem učinit jej efektivnější, levnější a kvalitnější. Tento model budeme podrobněji rozebírat.
b) CMMI for Acquisition – model pokrývá oblast supply chain managementu, akvizice a nákupu. Cílem je, aby související služby byly v souladu s potřebami zákazníka.
c) CMMI for Services – model se orientuje na oblast služeb a slouží jako vodítko pro organizace, které služby vytváří, řídí a poskytují. Je zaměřený na potřeby zákazníka.

Historický vývoj
Myšlenky, na kterých je CMMI založen, vychází z různých jiných modelů a rámců. V rámci CMMI došlo k integraci různých vojenských, ISO, IEEE a komerčních standardů, jež se vztahují k vytváření systému. Model byl původně výsledkem studie, kterou financovala U.S. Air force pro hodnocení práce dodavatelů softwarových řešení. Příprava modelu započala již v roce 1988 poté co Ministerstvo obrany USA založilo organizaci Software Engineering Institut (SEI), která se zabývá „výzkumem softwarového inžernýrství v oblasti akvizice, architektury, produktových řad, zlepšováním a měřením procesů, bezepčností a systémem vzájemné závislosti systémů”. Z tohoto výzkumu vznikl původně Capability Maturity Model for Software (SW-CMM), jehož základní principy byly publikovány v roce 1989 v knize Managing the Software Process od autora Wattse Humphreyho. V této době se model používal pouze v rámci Ministerstva obrany. Postupem času se rozšířil do celé státní správy USA. V roce 2007 byl představen model pro oblast akvizice a o dva roky později byla uvolněna verze pro oblast služeb. Stávající verze CMMI 1.3 obsahuje všechny tři modely a je tak zajištěna konzistence jednotlivých modelů. Vedle oficiálních dokumentů technických reportů s podrobným popisem modelů vydává SEI také dokumenty CMMI Framework Architecture, CMMI Roadmaps a CMMI Product Suite. První provází čtenáře tím, jak jsou jednotlivé CMMI produkty integrovány a popisuje strukturu a základní terminologii CMMI. Druhý představuje čtenáři postup pro výběr a nasazení správné procesní oblasti modelu. Poslední zmíněný dokument obsahuje kompletní sadu produktů, které se vážou na CMMI.

Na CMMI lze také získat oficiálně ověřenou kvalifikaci. Uznání o kvalifikaci probíhá pomocí tzv. appraiselů, v rámci kterých se posuzuje shoda s požadavky konkrétní úrovně. Posouzení probíhá na akci Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI), jež poskytují certifikovaní konzultanti. SEI rozlišuje několik verzí SCAMPI. Od méně formální typu C a B, které spíše slouží jako zpětná vazba, po oficiální typu A zahrnující plný benchmarking s jednoznačné určení úrovně.

V rámci úvodního článku jsme si představili co je CMII, jaké má verze a kde se vzal. V příštím díle se blíže podívám na jeho vnitřní strukturu.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

Použité zdroje:

1. KASSE, Tim. Practical insight into CMMI. Boston: Artech House, c2008. ISBN 978-1-59693-275-3.

2. CMMI For Development, Version 1.3. SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. Software Engineering Institute [online]. 2010 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm

3. CMMI – FAQ. PDQM S.R.O.[online]. 1997-2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.pdqm.cz/Blog/CMMI-FAQ.html

4. CMMI Executive Overview. Software Engineering Institute [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-exec-overview06.pdf

5. CMMI Overview. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY. Software Engineering Institute [online]. 2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

6. GREINER, Lynn. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Definition and Solutions. CIO.com [online]. [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.cio.com/article/147100/Capability_Maturity_Model_Integration_CMMI_Definition_and_Solutions

7. JOHN D., Vu. CMMI Around The World. [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: www.seaspin.org/files/folders/21/download.aspx

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz