Další ročník soutěže Pro vodu očekává vaše kreativní nápady

 Další ročník soutěže Pro vodu očekává vaše kreativní nápady

Čtvrtý ročník soutěže Pro vodu hledá aktivní a kreativní mladé lidi, kteří pomohou obcím a neziskovkám lépe zacházet s vodou v zastavěném území, krajině i budovách. Soutěžící si mohou vybrat k řešení konkrétní situaci uvedenou na webu soutěže, nebo přihlásit vlastní projekt odpovědného hospodaření s vodou. Autoři nejlepších projektů získají Ceny Nestlé ve výši 30, 15 a 5 tisíc korun.
Uzávěrka soutěžních návrhů je 22. února 2016. Soutěže Pro vodu se mohou zúčastnit jednotlivci i týmy, mezi jednu z podmínek však patří věk od 18 do 30 let. Novinkou čtvrtého ročníku soutěže je příležitost spolupracovat přímo se zadavateli, kteří chtějí s pomocí soutěžících řešit reálnou situaci týkající se vody. Jedná se například o systém hospodaření s pitnou a dešťovou vodou v sociálním podniku Mlýn Karlovice, snížení spotřeby vody v pražském Toulcově dvoře, návrh vodoteče s mokřadem v lomu Hády u Brna nebo zlepšení zadržování vody v obci Doubravník.

„Soutěžící ale mohou dál přihlašovat vlastní inovativní nápady, jak přestat plýtvat pitnou vodou, jak použitou vodu efektivně čistit, jak předcházet povodňovému riziku nebo naopak suchu, které se stalo v naší krajině nejaktuálnějším problémem,“ uvádí koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

V předchozích ročnících soutěže zvítězila například Mechatronická sprcha, která při výstupu zajišťuje požadovanou teplotu vody, a proto uživatelé nemusí studenou vodu na začátku sprchování zbytečně odpouštět. Vítězství slavil také projekt rozložitelných nanovlákenných filtrů pro čištění odpadní vody nebo komunikační kampaně zaměřené na veřejná pítka (Brno žít, vodu pít) a spořiče pitné vody (Vzduch do vody zvýší úspory). Soutěž je také příležitostí pro architekty a krajináře, kteří navrhují revitalizace území a uvažují o vodních tocích a dalších krajinných prvcích všestranným, přírodě blízkým pohledem.

„Pro Nestlé je odpovědné hospodaření s vodou prioritním tématem. Dobře si uvědomujeme, že v případě nedostatku této cenné suroviny nevyrobíme naše produkty. Snažíme se o úspory vody nejen v našich závodech, ale i o zapojení širší veřejnosti do této oblasti. Vítáme zapojení kreativních lidí z různých oborů do vodní problematiky a těšíme se na neotřelá řešení navržených modelových situací,“ říká Jana Blecherová z Nestlé.

Všichni soutěžící mohou své projekty ještě před odevzdáním (22. února 2016) konzultovat s mentory nebo je vylepšit díky prosincovému a lednovému semináři. Do finále pak postoupí devět projektů, které jejich autoři osobně představí odborné porotě. Vítězné projekty Nadace Partnerství slavnostně vyhlásí a finančně odmění 21. dubna 2016 v Brně.

Podrobnější informace Nadace Partnerství poskytuje na webu www.soutezprovodu.cz.

Zdroj: TZ Nadace Partnerství

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz