HCD: Naučte se metody špičkových inovátorů

 HCD: Naučte se metody špičkových inovátorů

Human Centered Design (HCD) je inovačním nástrojem, který používá a propaguje světový lídr v oblasti inovačních konzultací IDEO. Jedná se o sadu různých metod a postupů, která umožňuje týmům pochopit uživatele, vymyslet nápad a přetavit jej do otestovaného prototypu. V našem seriálu si HCD blíže představíme, tak abyste jej mohli začít využívat také.

HCD je také akronymem základních fází procesu a to Hear Create a Deliver. V rámci každé fáze pak existuje sada různých metod a workshopů, které můžete použít. HCD vám umožňuje krok za krokem sestavit funkční inovativní řešení, které je založené na lidských potřebách. S pomocí HCD lépe porozumíte svým uživatelům, navrhněte pro ni řešení a v poslední fázi jej také otestujete. Účelem HCD je připravit řešení, která odpovídají základním parametrům: technická uskutečnitelnost, zákaznická žádanost, finanční životaschopnost.

V prvním díle si představíme základní fáze procesu HCD, které jsou založené na zdarma šířené verzi HCD Toolkitu pro neziskový sektor a sociální podniky. Další díly budou zaměřené již na konkrétní metody, pomocí kterých sbíráme od cílové skupiny insighty, navrhujeme řešení a testujeme jej. Jaké jsou tedy fáze HCD?

1. Hear

Základem HCD je empatické pochopení našich uživatelů a jejich potřeb. Už slovo Human naznačuje, že tento inovační nástroj je úzce zaměřený na člověka a jeho život. Toto obnáší, že se s naším inovačním týmem budeme muset za uživateli vydat.

Primárním úkolem fáze je se v rámci týmu nejprve shodnout na výzvě naší inovace. Spolu s týmem dáváte dohromady velmi stručné zadání inovačního problému, který budete řešit. Výstupem může být třeba věta „Vytvořit bezpečnější dětské hřiště.“ Druhý zásadní úkol fáze Hear spočívá v nalezení skupiny lidí, od které zjistíme potřebné insighty (informace, porozumění, příčiny, problémy) spojené s inovačním problémem. Metodika nabízí řadu technik, které si představíme v dalším díle.

2. Create

Druhá fáze začíná v době, kdy máme dostatek informací od uživatelů. Jejím cílem je vygenerovat maximální množství použitelných řešení, která jsou založena na insightech. Metody této fáze jsou velmi různorodé od empatického designu, kdy spolupracujeme s cílovou skupinou, přes brainstorming po komunikaci nad modelem řešení. Výstupem fáze jsou různá otestovaná řešení, která budeme v další fázi dotahovat do výstupů.

3. Deliver

Cílem fáze Deliver je vytvořit z navržených řešení výstupy a ty implementovat. Fáze tak obsahuje sadu metod, pomocí kterých naši inovaci úspěšně uplatníme v praxi. Může se jednat o tvorbu finančního modelu, metody blízké řízení projektu nebo křivku učení, která nám umožňuje se při implementaci učit z předchozích chyb.

Human Centered Design je velmi mocným ale zpočátku trochu složitým nástrojem, který nám umožní inovovat téměř cokoliv. Nenechte si proto ujít druhý díl seriálu o HCD si příblížíme metody, které se používají v první fázi Hear.

Nenechte si ujít další díl a přihlašte se k odběru nových článků Mámnápad.cz.


Autor: Adam Novák
Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

Zdroj: http://www.hcdconnect.org/

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz