Impact first podpoří další projekty

 Impact first podpoří další projekty

Minulý rok jsme informovali o startu programu pro rozvoj sociálního podnikání Impact First. Seznamte se s dalšími projekty, které vybrala porota ze 17 neziskových a sociálních organizací.

Impact First je akcelerační program vytvořený na míru organizacím, které podnikají se sociálním přesahem. Jeho cílem je přispět k rozvoji těchto neziskových organizací a firem, naučit je využívat osvědčené postupy ze světa byznysu a ukázat jim cestu k trvalé udržitelnosti a větší finanční nezávislosti. Po dvou výběrových dnech porota rozhodla o postupujících projektech.

Domov Sue Ryder , který poskytuje široké spektrum služeb pro seniory v Praze, se v akcelerátoru zaměří na rozvoj sítě svých dobročinných obchodů.

Družstvo TEXman – liberecký sociální podnik, výrobce ložního textilu, který zaměstnává osoby s různými sociálními a zdravotními hendikepy.

Ethnocatering – unikátní catering pražského zapsaného spolku InBáze s nabídkou více než 70 druhů originálních jídel, vytvářených migrantkami z širší oblasti Kavkazu, Blízkého východu a střední Asie.

Floramobil – zahradní terapie na kolečkách, určená pro seniory a osoby upoutané na lůžko, kterou zaštiťuje brněnská příspěvková organizace Lipka.

Konzultéka – organizace Neposeda usiluje o zlepšení kvality života v pražských okrajových čtvrtích a tímto novým projektem si klade za cíl přinést do neziskového sektoru více profesionality ve všech oblastech podnikání.

Monitor půdy – projekt, zajišťující usnadnění ochrany půdy a práv jejich majitelů, zaštiťuje jej pražská nezisková organizace Ekodomov.

Pekárna Na Plechu – sociální podnik organizace Pferda, který primárně zaměstnává pekaře s mentálním postižením a duševním onemocněním v Kvasinách na Rychnovsku.

Rozhled – projekt pražské obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, který je určený dětem z dětských domovů, jimž usnadňuje volbu povolání a přináší kontakt se skutečným světem práce a pracovní praxí.

Šuplig – brněnský dobročinný obchod financující aktivity celorepublikové neziskové organizace Ligy lidských práv, která hájí práva a svobody všech lidí a prosazuje systémové změny.

Všechny soutěžící nyní čeká intenzivní práce na rozvoji jejich projektů. Pod vedením mentorů a expertů si vyzkouší metodu Human Centered Design, Lean Canvas, připraví prototyp svých inovovaných služeb či produktu. Otestují svoje aktivity na vytipovaných cílových skupinách, naučí se měřit dopad jednotlivých činností a řadu dalších činností. „Díky programu Impact First jsme pochopili, že nemůžeme dělat vše a za každou cenu. Uvědomili jsme si, kdo je náš zákazník, na koho se máme zaměřit. Celé naše sociální podnikání jsme rozebrali od začátku až do konce a probrali všechny jeho slabiny. Naučili jsme se jinak plánovat aktivity v naší květinové dílně, motivovat zaměstnance. Doteď čerpáme z poznatků nabytých na workshopech a jsme stále v kontaktu s naší mentorkou, kterou jsme v programu potkaly,“ říká Ing. Tereza Chvalová, koordinátorka projektu Aranžérie.

Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě více než 50 000 Kč. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává dar ve výši 50 000 Kč od České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Nejlepší projekty 4. běhu akceleračního programu budou vyhlášeny na slavnostním zakončení dne 22. června 2017 v pražském Impact Hubu.

Zdroj: TZ Impact First

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz