Jak na projekty? Tradičně, agilně nebo rovnou štíhle? (II.)

V předchozí díle článku jsem přiblížil základní přístupy k řízení inovačních projektů. Podle čeho však vybrat ten správný pro náš začínající projekt?

Správný přístup k řízení projektu výrazně ovlivňuje, zdali bude naše inovace úspěšná, nebo nám projekt přinese více starostí než užitku. Tam kde spolupracuje velké množství lidí a je třeba důsledně dbát na kvalitu výstupu půjdeme určitě jinou cestou, než když se v pěti lidech pokoušíme rozjet restauraci založenou na zcela novém byznys modelu. Pojďme se podívat na faktory, od kterých se výběr metodiky odvíjí:

– Velikost týmu
– Inovativnost výstupu projektu
– Znalost potřeb uživatelů
– Nároky produktu na kvalitu
– Důraz na finanční kontrolu
– Rozsah výstupů
– Očekávaný rozsah změn ve výstupech
– Zkušenost týmu s řízením projektů

Řízení s minimálním úsilím
Jako první jsem v přechozím díle článku popsal přístup řízení s minimálním úsilím. I řízení bez metodiky se v některých případech může jevit jako nejvýhodnější. Užitečné může být v případě velmi malého rozsahu výstupů ve zkušeném projektovém týmu, kde každý ví, co má kdy dělat. Můžeme tak dodat úspěšný inovativní produkt, ale pouze pokud při jeho vývoj intenzivně komunikujeme s budoucími uživateli. Pokud se však pouštíte do projektu, který je rozsáhlý a bude trvat déle než měsíc. Doporučuji se tomuto přístupu vyhnout.

Rigorózní metodiky
Říká se, že i zcela nezkušený projektový manažer dokáže odřídit projekt, pokud postupuje systematicky podle Prince 2. Rigorózní metodiky jsou tak vhodné i pro méně zkušené týmy. Zároveň s nima můžeme řídit i ohromné projekty rozsáhlých týmů jako například vývoj nového typu letadla. Rigorózní metodiky pečlivě dbají na kontrolu kvality i řízení financí. Na druhou stranu s jejich užitím můžeme zcela opomenout skutečné potřeby uživatelů a u průlomových inovací si tak můžeme pěkně naběhnout. Rigorózní metodiky se také mnohem hůře vyrovnávají s větším množství změn v zadání i okolí projektu.

Agilní přístupy
Jedním z trendů v současnosti je přechod právě na agilní metodiky. Umožňují totiž flexibilně reagovat na požadavky uživatelů i další změny, které se při řízení projektu objevují. Na druhé straně jsou vhodné pro menší týmy a při rozsáhlých projektech vyžadují velmi kvalitní koordinaci mezi jednotlivými týmy. Agilní přístupy jsou pro inovace vhodnější, pokud se nejedná o zcela netradiční nápad.

Lean Startup
Poslední přístup se tolik nezaměřuje na některé důležité stránky řízení projektů jako napříkald řízení nákladů a času. Na druhé straně je zkonstruovaný tak, abychom iterativně ověřili potřeby uživatelů, a proto jej můžeme nasadit na nové technologie, obchodní modely, produkty a služby, implementaci stávajícího produktu na nových trzích, zkrátka všude, kde jsou naplněny podmínky extrémní nejistoty. Svým založením určitě není ideální pro velké týmy a rozsáhlé projekty.

Adam Novák

Autor se zabývá kreativním myšlením a byznys inovací

Foto: Ian L.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz