Lepší senior: Aktivizujeme starší nejen přednáškami

Zdeněk Svoboda byl nespokojený se stavem nálad v pečovatelském zařízení, kde žila jeho matka. Rozhodl se to změnit, a proto spoluzaložil neziskovou organizaci Lepší senior. Ta nyní pořádá motivační a aktivizační přednášky po celé republice. Na otázky k Lepšímu seniorovi odpovídala Klára Mlýnková.

O čem váš projekt je?
V našem nadačním fondu se snažíme vést české seniory ke kladnému pohledu na sebe i své okolí. Současná situace je totiž taková, že seniorská populace narůstá a část trpí depresemi, osaměním, nedostatkem podnětů nebo motivace k aktivitě. Na druhou stranu v dnešní uspěchané době má jen málo lidí čas věnovat více kvalitního času svým babičkám nebo dědečkům. V našem týmu jsme se rozhodli, že to tak nenecháme a zkusíme to změnit. Snažíme se seniory inspirovat k větší aktivitě a spoluúčasti na utváření světa kolem nás a k větší radosti ze života. Jezdíme do domovů pro seniory, klubů seniorů a dalších sociálních zařízení i volnočasových seskupení a pořádáme tam vzdělávací přednášky, nebo spíše aktivizační setkání, ve kterých seniorům ukazujeme jednoduché návody, jak si mohou pěstovat spokojenost a kladný přístup. Dále také poskytujeme informace a podporu i široké veřejnosti v této tématice a v neposlední řadě natáčíme inspirativní rozhovory se seniory v rámci našeho cyklu videí “Vzkaz mému mladému já”.

Kdo všechno patřil do vašeho týmu?
Tým se postupně rozrůstá a z původních dvou členů je nás nyní zhruba pět a v rámci ještě širšího týmu, který zahrnuje i například různé druhy jednorázové spolupráce, je to okolo deseti lidí. Jsme velice hrdí, že náš tým je mezigenerační, protože samotný proces práce na projektu je pro nás všechny uskutečňováním naší vize o propojení generací a vzájemné inspiraci.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?
S počáteční myšlenkou zvláštního vzdělávání pro seniory přišel Zdeněk Svoboda, který je sám seniorem. Podnětem byla vlastní nespokojenost se stavem nálad seniorů v pečovatelském zařízení, kde je dlouhodobě umístěna jeho matka. Postupně se k projektu přidávají lidé, kteří mají s danou tématikou spjatý nějaký osobní příběh a tudíž naše motivace je silná.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?
Vstoupit s přednáškami a dalšími aktivitami před širokou veřejnost, vzbudit zájem o naše aktivity a zajistit základy financování. Jednou z nejtěžších částí je samotná realizace naší vize a nápadů. Tedy jak udělat z myšlenky realistický plán a pak podle něj postupovat k reálným činům. Už samotné plánování a zjišťování podmínek fungování projektu je samo o sobě náročné, ale udělat krok od papírů k akci je opravdu nejtěžší. Bez papíru a vize to ale nejde. Co se dopředu velmi těžce plánuje, je časová náročnost jednotlivých činností.
A další velm iobtížné téma je zajištění dostatečných finančních zdrojů na chod a další rozšiřování a pokračování naší činnosti.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?
Mít nadšení a velmi silnou motivaci pro svůj projekt. Dále také jít do toho s lidmi, kterým důvěřujete a nebude se vám stávat, že strávíte čas kontrolováním věcí po ostatních. Určitě to chce také zvážit kolik času můžete reálně projektu věnovat a jaké jsou vaše silné stránky, kterými můžete přispět svou troškou do mlýna.
Pokud si rozdělíte práci podle svých silných stránek a nebudete praktikovat model, „každý dělá všechno“, mnoho věcí bude hotových rychleji a celý projekt se stane efektivnějším. Doporučujeme také zmapování oblasti, na kterou se projekt soustředí. Rozhodně se ptejte lidí, kteří jsou vašimi potenciálními zákazníky nebo příjemci služby, na jejich reálné potřeby a nevytvářejte si pouze nepodložené domněnky, i přestože jste o nich skálopevně přesvědčeni.

Na čem pracujete teď?
Nyní se nejvíce soustředíme na zajištění finanční udržitelnosti našich aktivit, což není zrovna jednoduchá záležitost. Také pracujeme na dalším rozšiřování a zefektivňování stávajících aktivit nadačního fondu.
Nově připravujeme vzdělávací cyklus pro neformální pečující , kteří se starají o své babičky a dědečky doma.
Další oblast, na které teď intenzivně pracujeme, je šíření povědomí o naší existenci a aktivitě mezi širokou veřejnost. Pokud by tedy měl někdo zájem nebo nápad, budeme rádi, když nás kontaktuje.

Děkujeme za odpovědi a přejeme, ať se dále daří šířit energii a optimismus.

Foto: SIA

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz