Nový cooworking Free2work pro vaše projekty v Praze

 Nový cooworking Free2work pro vaše projekty v Praze

V Praze byl otevřen nový sdílený prostor pro inovátory a podnikatele. Nově vzniklé coworkingové a komunitní centrum free2work na Karlově náměstí si dává zacíl poskytovat nejen sdílená pracovní místa, ale především profesionální zázemí pro osobní i profesní rozvoj s maximální péčí a individuálním přístupem.

„Fenomén coworkingu není jen úspora nákladů prostřednictvím sdíleného administrativního zázemí, jde o životní postoj drobných podnikatelů, kreativců, živnostníků a nestátních neziskových organizací. Lidí, pro něž svoboda, volnost, navazování nových kontaktů, získávání zkušeností a celoživotní vzdělávání představuje cestu ke spokojenému životu.“ říká Jana Kučerová, zakladatelka coworkingu v centru Prahy a pokračuje „Především tyto skupiny vyhledávají coworkingová centra s ambicí pracovat v prostředí, které je nesvazuje, ale naopak inspiruje. Prostředí, ve kterém nemusí věnovat svůj drahý čas správě a provozu kanceláře, protože toto břímě přejímá coworkingové centrum. Oni tak mají čas a spolehlivý prostor pro rozvoj jejich individuality.“ Coworkingové a komunitní centrum free2work své hlavní cíle definuje v pěti kategoriích:
1. Podpora podnikání – poskytování coworkingových služeb v pravém slova smyslu – sdílené kanceláře s minimálními náklady, zasedací místnosti, konferenční sál, administrativní podpora, služby asistentky,
lounge zóna pro neformální setkání s business partnery.
2. Vytváření obchodních příležitostí – získávání kontaktů a pracovních možností v rámci mezinárodní start-up komunity, networking, firemní akce, diskusní a business setkání.
3. Odborné poradenství a vzdělávání – semináře, přednášky, prezentace, školení a konzultace v oblasti právní, účetní, marketingové, finanční.
4. Profesní i osobní růst – rozvojové kurzy, jazykové kurzy, workshopy vedené předními lektory a kouči.
5. Zábava – představení, promítání, setkání se zajímavými osobnostmi, koncerty, výstavy, neformální večery, soukromé akce.

Coworking slaví svůj úspěch i kvůli překonávání dalších psychologických překážek, do té doby pro „práci z domova“ typických. Jednalo se především o absenci motivace pracovat a plně se soustředit. Prostředí kaváren, či domovů zkrátka nabízelo mnoho rušivých elementů, které samostatné podnikatele odkláněly od soustředěné a efektivní práce. Ve chvíli, kdy se jejich činnost profesionalizovala, zázemí kavárny
již nepostačovalo jako místo pro seriózní obchodní jednání. O pracovní morálce nemluvě. Fenomén coworkingu pak přišel jako logické tržní rozuzlení.

Kreativní a plně vybavené prostředí, ve kterém všichni kolem vás pracují, podnikatele motivuje k produktivnější práci. V tomto prostředí se jednotlivci obohacují navzájem, pomáhají si napříč obory: grafici, neziskové organizace, PR, finanční poradci, eventmakeři, programátoři.
Mají prostor vzájemně využívat svoje kapacity a navazovat obchodní styky přímo v místě výkonu práce.

Pořádáním akcí, které všestranně rozvíjejí podnikání, rozšiřují možnosti, obzory, spektrum případných klientů i obchodních partnerů, otevírá coworking novou dimenzi společenského stylu života. Od počátků, kdy bylo prioritou ušetřit za náklady, se smysl těchto center ubírá směrem k budování coworkingových komunit, které už dalekosáhle přesahují pouze kolektiv „spolupracovníků“. Coworking se stává magnetem pro stejně smýšlející lidi, kteří vzájemně tvoří sílu konkurující zavedeným a nákladným korporacím.

Zdroj: PROTEXT

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz