Social Impact Award – proměňte své podnikatelské nápady ve skutečnost

 Social Impact Award – proměňte své podnikatelské nápady ve skutečnost

Nejen pro začínající podnikatele je určen rozhovor s Kateřinou Bouškovou ze Social Impact Award. Dozvíte se základní informace o tomto vzdělávacím programu, jak můžete získat podporu a pomoc při rozvoji vašeho start-upu a také jaké jsou nejčastější krachy podnikání.

Jak byste představila Social Impact Award?

Social Impact Award (SIA) je nejrozsáhlejší akcelerační a vzdělávací program v oblasti společensky prospěšného podnikání v Evropě. Funguje v 17 zemích, letos zavítá do Gruzie a Maroka. Je určen pro zájemce ve věku od 15 do 30 let, kteří chtějí proměnit své nápady v oblasti společensky prospěšného podnikání v realitu a měnit vlastními silami svět k lepšímu. Možnost účastnit se letního akceleračního programu získává až deset týmů, které vybírá odborná porota. V něm mají týmy k dispozici dva mentory, kteří s nimi intenzivně pracují na realizaci jejich projektů, dále pak konzultanty, kteří jim radí ve specifických oblastech podnikání a zároveň se vybrané týmy účastní tematických workshopů, které jim pomáhají posouvat jejich nápady dopředu. Každý projekt musí být společensky prospěšnou myšlenku, to znamená, že musí mít sociální nebo environmentální dopad. Finále celého akcelerátoru je v září, kdy na jeho konci vyhlašujeme nejúspěšnější projekty, které se zároveň účastní evropského setkání SIA Europe Summit.

Kdo všechno patří do vašeho týmu?

V současné době na projektu SIA pracuje jako hlavní koordinátorka Kateřina Boušková s Klárou Pospíšilovou. Součástí týmu je komunikační manažerka Jana Olejníková, garantem programu pak Roman Bojko spolu s Lenkou Krákorovou. V Ostravě se o SIA stará Jan Slovioček a v Brně pak Martina Červenková a Irena Oštádalová.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?

Program Social Impact Award je původně diplomovou prací Petera Vandorfa, která vznikla v roce 2009 na vídeňské univerzitě a také při místním Impact Hubu. Cílem bylo představit studentům možnosti nové kariérní volby a zároveň jim přinést bezpečné prostředí, kde mohou své projekty otestovat. Pražský Impact Hub se k programu připojil v roce 2012, patří tak mezi jeho nejstarší a nejzkušenější členy rodiny zemí Social Impact Award. V minulém roce jsme oslavili páté výročí společné práce na rozvoji sociálních projektů v ČR.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?

Při přípravě projektu se od samého počátku potýkáme se třemi základními úskalími. Prvním úskalím je vysvětlit lidem a studentům, že sociální podnikání dává smysl, že i zde se dá efektivně a rentabilně podnikat. Druhým problémem je nedostatek kvalitních regionálních projektů. V prvních letech soutěže jsme s tím opravdu bojovali, teď po rozšíření sítě Impact Hubů do Brna a Ostravy a především díky intenzivní práci regionálních koordinátorů SIA se nám pozvolna daří tuto situaci měnit k lepšímu. Třetím problém je, že ne vždy je sociální podnikání schopno vyřešit všechny problémy – vždy je potřeba hledat vhodný business model.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?

Nebát se a jít si za svým nápadem. Nikomu podnikání nespadlo hotové do klína, je za tím spousta práce, trpělivosti, zklamání a radosti. Velmi důležitý je start správným směrem, zajištění udržitelnosti projektu a možnost rozvoje. Většina start-upů zemře po roce činnosti, a to většinou kvůli nedostatečným kompetencím týmu, špatnému nastavení strategických plánů a nevhodnému uchopení myšlenky, která není udržitelná, chybí jim také zpětná vazba od potenciálních zákazníků a otestování produktu. Jedním z hlavních důvodů bývá samozřejmě také nedostatek financí a špatné finanční hospodaření. V našem akcelerátoru účastníci procházejí intenzivním mentoringem a vedením ve všech těchto oblastech.

Na čem pracujete teď?

Nyní se připravuje šestý ročník SIA v České republice pro rok 2017. V únoru nás čeká oficiální zahájení nového ročníku, v dubnu pak uzavření přihlášek a v na konci června začínáme pracovat s finalisty SIA a měnit jejich nápady v realitu, a to až do zářijového vyhlášení třech vítězů.

Pro více informací Vám dobře poslouží webové stránky a FB skupina.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz