Soutěž pro podnikatele v oblasti franchisingu Franchisa roku vyhlášena

 Soutěž pro podnikatele v oblasti franchisingu Franchisa roku vyhlášena

Česká asociace franchisingu vyhlásila další ročník soutěže Franchisa roku. Opět tak ocení kvalitní franchisové koncepty působící na tuzemském trhu. Předání ocenění proběhne v rámci mezinárodní konference Franchising Forum 2017.

Stejně jako v předchozím ročníku předá Česká asociace franchisingu (ČAF) ceny v kategoriích Franchisor roku, Broker Consulting Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Kategorie Franchisor roku ocení kvalitní tuzemský nebo zahraniční koncept. Ve druhé kategorii Broker Consulting Skokan roku má šanci uspět koncept, který v uplynulém roce otevřel nejvíce franchisových poboček. V rámci kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kdy cenu uděluje Správní rada Asociace, bude oceněn projekt, jež se zasloužil o pozitivní rozvoj franchisingu u nás.

„Cílem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných, prosperujících a solidních forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Evropský kodex etiky franchisingu,“ vysvětluje prezident České asociace franchisingu Jan Gonda s tím, že první ročník se těšil poměrně vysokému zájmu ze strany franchisových konceptů, o čemž svědčil počet přihlášených subjektů. „Očekáváme, že ve druhém ročníku bude zájem franchisorů se o udělované ceny utkat ještě větší,“ doplňuje Jan Gonda.

Loňským vítězem v kategorii Franchisor roku se stala původem česká kavárenská síť CrossCafe. „Zisk tohoto titulu je pro nás potvrzení, že cesta, kterou jdeme je zajímavá nejen pro naše franchisanty a jejich zákazníky, ale i pro odbornou veřejnost. Přirozeně je to pro nás i velký závazek do budoucna,“ říká Luboš Martínek, ředitel společnosti CrossCafe Original.

Do soutěže se může přihlásit každá fyzická a právnická osoba, která na území České republiky prokazatelně vlastní nebo rozvíjí franchisový koncept a dodržuje Evropský kodex etiky franchisingu (kategorie Franchisor roku a Skokan roku), nebo se aktivně podílí na podpoře a rozvoji franchisingu v České republice (kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu). Franchisový koncept se může do soutěže přihlásit sám, ale může být také nominován. Online přihlášky či nominace je třeba podat do 15.3.2017.

Franchising je v České republice populárním způsobem podnikání. Jeho počátky zde sahají do roku 1990, kdy byla založena první česká franchisa. V současnosti působí v České republice přes 250 franchisových systémů a sítí, které zahrnují více než 6500 poboček.

Zdroj: TZ ČAF

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz