Soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

 Soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále. Ve středu 19. února proběhne od 17 hodin v univerzitní aule finále studentské soutěže BYZNYS TREFA a budou známy nejlepší podnikatelské záměry studentů Univerzity Pardubice.

V rámci průzkumu Univerzity Pardubice, který provedla univerzita k transferu technologií a inovacím mezi vysokoškoláky na začátku roku 2013, se zjistilo, kromě jiného, že téměř třetina všech studentů se chce po ukončení studia věnovat vlastnímu podnikání. I tato skutečnost přispěla k tomu, že v září 2013 vyhlásila Univerzita Pardubice pro své podnikavé studenty soutěž o nejlepší podnikatelské studentské záměry, aby tak podnikatelské ambice svých studentů podpořila. Od zahájení zimního semestru do konce roku 2013 podali studenti více než dvacet podnikatelských návrhů nejrůznějšího charakteru, mezi nimi např. návrh na aplikace pro mobilní telefony, minipivovar, srovnávací portály, software pro podporu léčby očních vad apod.

Soutěž organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice, mezi jehož činnosti patří také podpora a vytváření podnikavého ovzduší a podpora inovativních nápadů studentů. V průběhu
zimního semestru, tedy v době zpracování a přípravy studentských podnikatelských projektů, organizovalo navíc centrum pro vysokoškoláky doplňkové workshopy, semináře a konzultace. „Příjemně nás překvapil
zájem a aktivita studentů. Někteří již své vlastní podnikání mají, další o něm uvažují, pro některé byla soutěž hlavně výzvou vyzkoušet si přípravu podnikatelského záměru nanečisto,“ říká rektor Univerzity
Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a pokračuje: „Aktivně se k soutěži postavili také zástupci partnerských organizací. Již v průběhu hodnocení příspěvků porotou byli ze strany možných investorů dokonce
někteří studenti osloveni ke spolupráci.“

Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve
středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté. „BYZNYS TREFA nám ukázala, že zájem našich studentů o podnikatelské aktivity je značný a že vítají možnosti získat znalosti a kontakty z této oblasti. Soutěž chceme rozhodně pořádat i v příštích letech, kdy počítáme s rozšířením počtu zapojených studentů a podaných přihlášek,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.

Soutěž studentských podnikatelských záměrů je jednou z forem, kterými Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) spolupracuje se studenty Univerzity Pardubice. K dalším patří pořádání cyklů odborných
přednášek např. na téma ochrany duševního vlastnictví nebo zprostředkování konzultací s odborníky z praxe. Centrum je samostatným organizačním útvarem Univerzity Pardubice, jehož činnost je financována po
tři roky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Zdroj: PROTEXT

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz