Soutěž Pro vodu nabízí mladým nové zkušenosti i finanční odměny

 Soutěž Pro vodu nabízí mladým nové zkušenosti i finanční odměny

S výzvou „A co uděláš ty, až dojde voda“ rozběhla Nadace Partnerství ve spolupráci s Nestlé další ročník soutěže Pro vodu. Hledá kreativní mladé lidi do 30 let, kteří by se poprali s takovými úkoly, jako je například zbytečné zasněžování sjezdovky pitnou vodou, návrh kořenové čistírny odpadních vod pro malou obec, zvýšené množství arsenu ve vodě nebo koncept využití dešťové vody ve školní budově. Autoři nejlepších projektů získají Ceny Nestlé ve výši 30, 20 a 10 tisíc korun.

Soutěžní řešení mohou vyplnit do 31. ledna 2017 na webu projektu. Soutěže Pro vodu se mohou zúčastnit jednotlivci i týmy, mezi jednu z podmínek však patří věk od 18 do 30 let. Nabízí jim příležitost spolupráce se zadavateli – obcemi, firmami, neziskovými organizacemi a školami, které mají konkrétní problém s vodou a hledají někoho, kdo jim navrhne řešení. Pokud si soutěžící nevyberou z osmi nabízených situací, mohou přihlásit vlastní nápad, projekt nebo závěrečnou práci, která se týká odpovědného hospodaření s vodou v budovách, městech i krajině. „Téma nedostatku vody je v souvislosti s posledními suchými roky stále aktuálnější. Hladina podzemních vod je nízká, na mnoha malých tocích hrozí vysychání. Je potřeba změnit pohled na vodu jako snadno dostupný zdroj a začít s vodou lépe hospodařit na všech úrovních, od krajiny až po domácnost. A právě tady vzniká prostor pro spolupráci mezi různými obory a odvětvími, pro využití přírodě blízkých řešení, prostor pro nové nápady a řešení,“ říká koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

„Pro Nestlé je odpovědné hospodaření s vodou prioritním tématem. Nespokojujeme se ale jen s úsporami vody v závodech. Jdeme dále a chceme do ochrany vody zapojit širší veřejnost a především mladé, kterým dáváme možnost uplatnit svou kreativitu a získat cenné zkušenosti s vývojem projektu,“ říká Martina Šilhánová, manažerka pro CSR ze společnosti Nestlé.

V předchozích ročnících soutěže zvítězila například Mechatronická sprcha, která se spustí až při dosažení požadované teploty vody, a proto uživatelé nemusí studenou vodu na začátku sprchování zbytečně odpouštět. Vítězství slavil také projekt rozložitelných nanovlákenných filtrů pro čištění odpadní vody nebo komunikační kampaně zaměřené na veřejná pítka (Brno žít, vodu pít) i spořiče pitné vody (Vzduch do vody zvýší úspory). Soutěž je také příležitostí pro architekty a krajináře, kteří navrhují revitalizace území a uvažují o vodních tocích a dalších krajinných prvcích přírodě blízkým pohledem. „V loňském roce sourozenci František a Martina Burianovi navrhli koncepci hospodaření s vodou na katastru obce Doubravník. Starostce obce se jejich projekt líbil natolik, že se jeho část rozhodla realizovat a požádala u nás v této souvislosti o grant,“ komentuje využitelnost soutěžních řešení v praxi Zuzana Šeptunová.

Uzávěrka soutěžních projektů je 31. ledna 2017. Všichni soutěžící mohou své projekty ještě před odevzdáním konzultovat s odbornými mentory na workshopu, který se uskuteční 16. listopadu v Brně. Do finále pak postoupí devět projektů, které jejich autoři osobně představí odborné porotě. Vítězné projekty Nadace Partnerství slavnostně vyhlásí a finančně odmění 23. března 2017 v Brně.

Zdroj: TZ Nadace partnerství

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz