Začíná soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014

 Začíná soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Jihomoravské firmy teď mají příležitost poměřit síly v práci s inovacemi, porovnat své nápady a získat zpětnou vazbu v soutěži „NEJinovátor JMK 2014“.

Cílem soutěže, jejímž vyhlašovatelem je Unie malých a středních podniků ČR, není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací. „Hodnotit budeme proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, tedy to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží,“ přiblížil výkonný tajemník Unie Radan Klos.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže však nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty. Nominace firem probíhá dvojím způsobem: vhodné inovativní firmy nominovali partneři soutěže, podnikatelská veřejnost má ale také možnost donominovat svého favorita.

Odborná porota vybere 50 nejlepších firem, vítěze určí inovační audit. V první části soutěže budou nominované společnosti posouzeny odbornou porotou složenou z předních odborníků na oblast inovací. Ta přihlédne k významným faktorům a kritériím, jako například jaký význam mají inovační aktivity firmy pro jihomoravský region, nebo jaká je úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Kraji.
„Podle těchto kritérií porota vybere 50 společností, kterým nabídneme hodnocení tzv. inovačním auditem. Jedná se o mezinárodní metodu, která stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu firmy, podá zprávu o úrovni inovací a zmapuje úroveň znalostí a dovedností v oblasti inovací,“ vysvětlil Klos s tím, že inovační poradci, kteří audit provádějí, poskytnou firmám také konkrétní rady ke zlepšení jejich inovačního systému.

Registrace končí 31. srpna. Nominovat svého favorita může podnikatelská veřejnost ještě dva týdny, registrace končí 31. srpna 2014. Hodnocení porotou a inovační audit bude probíhat od září do listopadu, vítězové budou vyhlášeni na slavnostním večeru, kde budou honorováni hejtmanem Jihomoravského kraje.
Všechny informace o soutěži i přihlašovací formulář najdete na webových stránkách soutěže.

Zdroj: TZ organizátora

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz