Inovační superman podle Toma Kelleyho

Nedávno jsem se účastnil diskuze s manažery výrobní firmy, kteří se bavili o tom, jak si představují inovativního zaměstnance. Padala slova jako kreativní, průbojný, expert v různých oborech… Uvědomil jsem si, že kombinace vlastností inovátora je skutečně unikátní. Jak by takový superman vypadal?

Zkoumáním nevjvýznamnějších rysů kreativní popřípadě inovativní osobnosti se zabývá řada odborníků. Od úplných teoretiků jako je Theresa Amabile po ryzí praktiky například majitele přední americké inovační agentury IDEO Toma Kelleyho. Ten ve své knize Ten Faces of Innovation pojmenoval několik osobností, ze kterých by měl být sestaven inovační tým:

Antropolog – Jedná se o člověka velmi zdatného v pozorování a vnímání lidské interakce s výrobkem, službou a okolím. Je schopen jednání pozorovaného porozumět a tím je zdrojem nápadů na inovace.

Experimentátor – Dokáže velmi rychle vytvořit prototyp a odzkoušet navrhované řešení v praxi. Rychle se učí z nevydařených pokusů.

Přenašeč (cross-pollinator) – Základním přínosem přenašeče je, že dokáže spojit dohromady zcela odlišné oblasti nebo obory, aby vznikla nová užitečná věc. Přenašeč obvykle studoval různé obory, má široké spektrum zájmů a dokáže jednotlivé různorodé přístupy a myšlenky syntetizovat do něčeho nového.

Překážkář (hurdler) – Dokáže svou energií překonat těžkosti na komplikované cestě inovačního projektu. Umí výborně vyjednávat a poradí si s každou překážkou.

Spojovatel (collaborator) – Základním přínosem spojovatele je, že dokáže spojovat lidi dohromady. Umí si snadno vytvářet známé a udržovat své kontakty.

Ředitel – Dokáže využít a rozvíjet potenciál jednotlivců týmu, aby bylo dosaženo společného cíle.

Architekt zkušenosti – Jedná se o osobu, jež se umí zaměřit na zkušenost zákazníka při použití určitého produktu. Zároveň je architekt schopen ji zlepšit.

Návrhář prostředí (set designer) – Vytváří základ a podporu inovačnímu projektu, tak aby odvedli členové týmu nejlepší práci. Důraz je kladen na fyzické prostředí práce.

Pečovatel (caregiver) – Dokáže odhalit potřeby uživatele navrhovaného produktu a pečovat o ně.

Vypravěč (storyteller) – Jedná se o osobu, která umí výborně komunikovat a vyjadřovat se prostřednictvím srozumitelných a lidem blízkých prostředků.

Všechny tyto role využívá společnost IDEO ve svých inovačních týmech. Definici inovačního supermana jsme našli. Obávám se však, že takových lidí na pracovním trhu v ČR příliš nebude. Nezbývá než se se vrátit k osvědčené praxi a svěřit inovační projekty vyváženým týmům, kteří dohromady takového inovačního supermana bohatě vynahradí.

Adam Novák

Autor se zabývá kreativním myšlením a byznys inovací

Foto: Dario Paniagua

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz