Intuit: I korporace může být inovativní

 Intuit: I korporace může být inovativní

Intuit je Americká softwarová společnost, která vyvíjí finanční software pro malé podniky. Tak jako řada IT firem byla i zde strategie zaměřená na optimalizaci procesu. V roce 2007 však přišla změna a nyní se Intuit řadí mezi nejinovativnější firmy. Výnosy z nových produktů, které před třemi lety neexistovaly, zde činí 100 mil. dolarů. Jakou změnou Intuit prošel?

Ředitel společnosti Brad Smith nazývá Intuit 30 letým startupem. On sám právě v roce 2007 zjistil, že pouze 4 z 50 produktů za poslední dekádu dosáhly výnosů přes 50 mil. dolarů. Rozhodl se proto radikálně změnit svůj přístup k inovacím. Jedním z výsledků je například to, že se hodnota akcií společnosti od roku 2009 ztrojnásobila.

Inovační přístup Intuitu je založený na dvou základních kompetencích:

– Inovace poháněná zákazníky

Intuit používá nástroje, které dokáží odhalit důležité dříve neřešené potřeby vztahující se k produktu.

– Design pro radost

Intuit vytvořil zcela nový proces, který napomáhá lepšímu doručení inovací zákazníkům. Ve společnosti vznikají malé týmy, které spolupracují, aby zajistily skvělou zkušenost s produkty a v konečném důsledku radost zákazníkům.

Co konkrétně tyto kompetence znamenají v praxi? Jedná se o vytvoření proinovativní podnikové kultury, radikální změnu procesů a zavední nových metod a praktik. Intuit například zavedl následující opatření:

  • Inovace Intuit provádí systematicky a jsou základní náplní činnosti většiny zaměstnanců.
  • Pro pochopení potřeba zákazníků se využívají metody empatického designu.
  • Zaměstnanci mají svou vlastní autonomii a mohou se 10 % času věnovat experimentům a zkoumáním vlastních nápadů.
  • Zaměstnanci intenzivně poznávají své zákazníky, naslouchají jim a třeba je i navštěvují doma a v práci.
  • Prostor Intuitu podporuje různé inovační nástroje, je plný tabulí, kde můžete diskutovat o zákaznících a vyvíjet nové nápady.
  • Prostředi firmy obsahuje tělocvičnu, kavárnu a zaměstnanci zde tráví čas rádi a společně probírají probíhající projekty.
  • Intuit poskytuje své „čerstvé“ produktové inovace pomocí webu Intuitlabs.com. Zákazníci si zde mohou vyzoušet zdarma své produkty a poskytnout zpětnou vazbu.

Připadá vám praxe Intuitu zajímavá a lákavá? Podívejte se na závěr na video z prostředí společnosti.


Zdroje:

Youtube.com

http://www.businessinsider.com/intuit-campus-tour-2013-2?op=1

http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2012/09/04/intuit-the-30-year-old-startup/2/

http://about.intuit.com/about_intuit/press_room/press_release/articles/2013/30YearOldStartup.html

http://www.innovationexcellence.com/blog/2013/07/09/field-trip-you-intuit/

 

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz