Letošní Social Impact Award má své vítěze

 Letošní Social Impact Award má své vítěze

Slavnostním večerem v prostorách pražského Impact Hubu se ve čtvrtek 29. září završil pátý ročník akceleračního programu Social Impact Award. V průběhu večera jednotlivé týmy představily pokrok v realizaci svých projektů, který v nich během léta učinily.

Ocenění ve výši 2 000 EUR, členství v síti Impact Hub a poukázky od Copy General získaly tři projekty: Touch Memories, který dává nevidomým lidem možnost “dotknout” se svých blízkých pomocí 3D portrétů, Bloudící kavárna VeloBloud, která se zaměřuje na podporu zaměstnávání sociálně vyloučených lidí, a NáZnak, jehož cílem je rozšířit zájem o znakovou řeč, zlepšit integraci neslyšících a zároveň destigmatizovat strach z komunikace s nimi.

Z devíti přihlášených týmů – AMANI, Bloudící kavárna VeloBloud, Filantrop.cz, NáZnak, Přestupní stanice, Tábory pro všechny, Touch Memories, Užitečné rozhovory a Zerowastehero vybírala jednotlivé vítěze porota složená ze zástupců partnerů programu Social Impact Award.

Mezi hlavní kritéria v hodnocení jednotlivých projektů patřil: důraz na společenský dopad, finanční udržitelnost a inovativnost řešení projektu, dále pak soudržnost a kvalita týmu a významnou roli hrálo i udržitelné plánování. „Každý rok mě příjemně překvapí nápady soutěžících, jejich elán řešit, mnohdy zcela netradiční cestou, problémy, které okolo sebe vidí. Program Social Impact Award má pozitivní dopad na naši společnost a pevně věřím, že v blízké budoucnosti bude sociální podnikání zcela běžným jevem našeho podnikatelského prostředí,” říká Radek Bedřich, projektový manažer sociálního bankovnictví České spořitelny, hlavního partnera Social Impact Award.

V průběhu večera bylo uděleno také několik cen partnerů. Ocenění DOBRO. společnosti ZOOT.cz získal nadnárodní projekt AMANI, který je zaměřený na výrobu ekologických vložek z hyacintu vodního, který nekontrolovaně roste na keňském Viktoriině jezeře. Kromě toho, že přispívá k řešení problematiky přemnožení rostliny, zároveň také podporuje socioekonomický rozvoj jednotlivých místních komunit. Jitka Pánková, koordinátorka neziskové sekce DOBRO., k výběru dodává: „Letos nás v rámci DOBRO. workshopu svým nápadem nejvíce zaujal projekt AMANI, který se snaží řešit problém nejen ekologický, ale také společenský, a to dokonce za hranicemi naší země. Držíme jim palce v realizaci jejich plánů a těšíme se na příští rok, kdy společně budeme vytvářet kolekci, která jim pomůže s propagací jejich nápadu.“

160929_final-sia_004
Dalším uděleným oceněním večera byla Cena Asociace společenské odpovědnosti. Z rukou zakladatelky organizace, Lucie Mádlové, ji převzala zástupkyně projektu ZeroWasteHero, Jana Půlpánová. „Efektivní třídění odpadu a vůbec předcházení jeho vzniku je téma, které rezonuje celou společností. Projekt se nám líbí a věřím, že ho společně můžeme zasadit do strategie společenské odpovědnosti nejen firem,“ říká Lucie Mádlová.

Posledním oceněním je Cena veřejnosti, kterou v letošním roce získal projekt NáZnak. V rámci online hlasování získal 257 hlasů. Celkově se hlasování zúčastnilo 526 lidí, kteří jednotlivým projektům udělili 1 578 hlasů.

Akcelerační program Social Impact Award je založený na sérii workshopů, kde se mladí lidé učí principům podnikání. Cílem celého vzdělávacího programu je odhalit případná rizika a nedostatky projektů a pomoci jim s nastartováním podnikatelské kariéry. Na každém setkání jim předávají své znalosti odborníci z oblastí, které jsou pro úspěšný rozjezd startupů důležité: týmová spolupráce, sales, marketing a PR, finanční a prezentační dovednosti.

Důležitou součástí akceleračního programu byl mentoring, který poskytla poradenská společnost PwC ČR. Každý tým se na začátku léta dal dohromady s jedním mentorem nebo mentorkou, kteří pak pomáhali se směřováním projektu, a to jak v oblasti daňové, tak i právní problematiky. „Jsme rádi, že se počet finalistů soutěže Social Impact Award každým rokem zvyšuje. Roste i zájem našich kolegů o letní mentoringový program. Letos se mu v uplynulých třech měsících věnovalo celkem 18 mentorů, 5 právníků a 4 daňaři z PwC ČR. Věříme, že vítězové SIA přispějí nejen ke kultivaci českého podnikatelského prostředí, ale zároveň svými aktivitami pomohou změnit společnost k lepšímu,“ říká Pavla Zemanová, CSR koordinátorka PwC ČR.

Vyhlášením skončil pátý ročník Social Impact Award, jehož snahou je podporovat mladé lidi s nápady, které řeší společenské a environmentální problémy podnikatelskou cestou. „Za uplynulých pět let se v něm podařilo nastartovat řadu skvělých projektů, jako je Pragulic, Rekola nebo Czechitas, které získávají řadu ocenění a jsou relevantními partnery jak pro firemní, tak neziskovou sféru. Jsme rádi, že se tak naplňuje cíl, který jsme si stanovili již na začátku programu SIA, a to šířit povědomí o společensky prospěšném podnikání jako o jedné z variant budoucí kariérní volby studentů,“ říká Roman Bojko, ředitel Impact Hub Praha.

Foto: Evka Neuman

Zdroj: TZ SIA

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz