Nová služba eMerite umí měřit emoce spotřebitelů

 Nová služba eMerite umí měřit emoce spotřebitelů

Vyhodnocování skrytých psychofyziologických reakcí člověka, které se mění v závislosti na prožívaných emocích, začala poskytovat analytická společnost eMerite. „Měření emocí“ umožňuje mj. sestavit reklamní sdělení tak, aby jeho obsah a forma odpovídala nevědomým preferencím zákazníků, které nedokážou sdělit nebo nechtějí přiznat v klasických dotazníkových výzkumech.

Nová služba eMerite NEURO zkoumá, jakou míru pozornosti, emoční vztah (pozitivní či negativní) a míru zapamatování vyvolávají v zákaznících nejrůznější marketingové podněty. Předmětem výzkumů bývá vhodnost motivů (fotografií, barev, tvarů) použitých v tištěné inzerci, na POP/POS materiálech nebo v internetových kampaních, dále velikost, styl a umístění textů na billboardech, sympatičnost osob vystupujících v televizních spotech, atraktivita product placementu nebo libozvučnost a úroveň hlasitosti podkresových melodií v rozhlase. Unikátně lze zkoumat i reakce na vjemy čichové (např. parfemaci prodejen přizpůsobenou specifickým cílovým skupinám) a dokonce vjemy chuťové.

Medicínskými přístroji jsou u respondentů výzkumů sledovány změny mozkové aktivity (EEG), srdeční aktivity (HRV, BVP), svalového napětí (EMG), dýchání, teploty, vodivosti pokožky (GSR) a pohybu očí (EYE TRACKING) vyvolané vnímáním reklamy – v reálném čase, desítky údajů za sekundu. „Náš způsob měření je zcela neinvazivní, srovnatelný s domácím měřením krevního tlaku,“ rozptyluje obavy Martin Petrášek, ředitel společnosti eMerite.

Naměřené ukazatele pomocí speciálního analytického softwaru vyhodnocuje a interpretuje odborný tým eMerite NEURO. Jeho členové – specialista marketingové komunikace, klinický psycholog a sociolog – se zabývají neuromarketingem od roku 2008, včetně spolupráce se zahraničními odbornými centry v Německu nebo v Číně.

„Měření emocí přináší spoustu cenných poznatků nad rámec klasických dotazníkových šetření, v nichž lidé nemusí umět nebo nechtějí vyjádřit svoje pocity,“ upozorňuje Petrášek. „Například jsme schopni klientovi ušetřit peníze za nákup mediálního prostoru tím, že z testu hloubky paměťových stop odvodíme optimální počet opakování jeho reklamy,“ doplňuje.

Zdroj: PROTEXT

Články, které by Vás mohli zajímat

Zanechte odpověď