Velká inovace v energetice – do ČR přicházejí obří baterie

Akumulace a uchování přebytečné elektřiny je jedním z největších témat současné energetiky, třebaže Česku se tento trend zatím spíš vyhýbal. Rozvoj elektráren založených na obnovitelných zdrojích energie nabral v posledních letech takových obrátek, že inovace rozvodných sítí a hledání způsobů efektivního uchování elektřiny se dnes začínají stávat hlavními prioritami. Proto v současnosti v Česku vznikají hned dvě velkokapacitní úložiště. Jak vlastně vypadají tato úložiště a co od nich můžeme očekávat?

Základní myšlenka uchovávání energie vznikla v Německu již počátkem devadesátých let. V roce 1994 byla v Německu spuštěna do provozu veliká baterie o výkonu 17 MW. I v současnosti v této zemi vznikají desítky obřích úložišť, kdy asi největší z nich je baterie s výkonem 5 MW a nachází ve Schwerinu na severu země. Významným výrobcem baterií je například firma Sonnen, v němž drží podíl i ČEZ, a který propojil na šest tisíc svých zákazníků. V podstatě tak vznikla obří megabaterie, jejíž kapacita se s každým novým zákazníkem dále zvětšuje.

Velkokapacitní baterie v ČR
Ovšem i v ČR vznikají tyto velké baterie, jejichž hlavním úkolem je uchovávat zelenou energii jako mocný záložní zdroj obnovitelné energie. Uchovávání energie v bateriích umožňuje s obnovitelnou energií lépe hospodařit a vytvářet tak zásoby energie pro případ, že by jí mohl být z jakéhokoliv důvodu nedostatek.
Jedna velká, záložní baterie se staví v rozvodně v Mydlovarech, v jižních Čechách, a jejím zřizovatelem je společnost E.ON. Projekt za 24 milionů korun má být dokončen na konci listopadu. Dodavatelem technologie v tomto pilotním projektu je společnost Siemens, dodávající svůj vlastní systém Siestorage. V současné době má tato baterie kapacitu 1MWh, ovšem v případě úspěšného provozu zvažuje společnost E.ON její rozšíření až na 10 MWh.

V rámci tohoto pilotního programu se bude baterie využívat především ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií. Společnost Siemens zároveň plánuje, že v Česku zřídí centrum, které bude pokrývat aktivity společnosti v oblasti akumulace energie v celé východní a střední Evropě.

Solar Global myslí dopředu
Avšak energetická společnost E.ON není jedinou společností, která se zabývá myšlenkou uchovávání energie. Do své sítě plánuje připojit obří baterii i skupina Solar Global, která je právem označována za jednoho z největších producentů energie ze slunce v Česku. Projekt byl pojat vskutku velkoryse a na jeho realizaci uvolnila společnost Solar Global více než 20 milionů korun. Baterie se buduje na Uherskohradišťsku, nedaleko obce Prakšice, a také tato baterie bude sloužit k vyrovnávání distribuční sítě. V tomto velkém, záložním zdroji bude možné akumulovat jak elektřinu z elektráren spadajících do této skupiny, tak z přebytků v síti.
Hlavní filosofií projektů velkých baterií je v době přebytku energie její akumulace pro pozdější využití a v době nedostatku vyrovnávat rozdíly v energetické soustavě. A nejenom to – díky efektivnímu uskladnění v bateriích nebo jiném způsobu akumulace, lze energii nejen operativně využívat, ale i nabízet k dalšímu obchodování. Velké firmy zabývající se obchodováním s energiemi správně vytušily velký potenciál v uchovávání energií a začínají spolupracovat. Předním iniciátorem této spolupráce je Jan Fousek, výkonný ředitel Solar Global Energy.

Vznik asociace AKU-BAT
Iniciativa českých energetických gigantů včele s Janem Fouskem dala vzniknout asociaci AKU-BAT (Asociaci pro akumulaci a baterie), prvnímu uskupení svého druhu v Česku. Mezi nejvýznamnější firmy, které se na tomto projektu podílí patří Solar Global, Siemens, Alfen, Innogy, Decci a další. Digitální propagaci AKU-BAT dostala na starost firma TRITON IT, která se stará o budování jména asociace v prostředí českého internetu.
Podle zástupců asociace je jedním z cílů AKU-BAT prosadit potřebnou změnu legislativy tak, aby se velkokapacitní baterie mohly stát funkční součástí tuzemského energetického systému. Dosavadní předpisy s akumulací totiž příliš nepočítají.
V Česku se akumulací zabývá Národní akční plán pro chytré sítě. V dokumentu z roku 2015 se uvádí, že akumulace energií je sice jedním z řešení integrace distribuované výroby do elektrizační soustavy České republiky, ale doposud se jeví jako jedno z nejnákladnějších. To je pravděpodobně důvod, proč nebyl přístup úřadů a jiných soukromých subjektů k úložišti energií právě nejvstřícnější.

Autor: Jitka Závodná

Foto: Siemens.cz

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz