Firemní kultura: kritický faktor inovační schopnosti vaší firmy

Mezi nejčastěji zmiňované bariéry vzniku nápadů a zavádění inovací v prostředí organizací patří nevhodná firemní kultura. Firemní kulturu lze definovat jako „soubor vlastností, kompetencí, postojů a vnímání firmy“. Jak by měla proinovativní firemní kultura vypadat?

Základní prvky inovativní firemní kultury definovali West a Richter. Prvním z nich je hierarchie. Počet inovací společnosti obvykle klesá s počtem hierarchických stupňů, stupňů rozhodování mezi managementem a zaměstnancem na nejnižší úrovni. Dalším prvkem je definice pracovní pozice. U pozic se striktně popsanou pracovní náplní se snižuje pravděpodobnost vzniku inovace. Inovaci ovlivňují i neformální normy a příklady chování. Autoři dále zdrůrazňují předkládané hodnoty a rituály, obecně jsou doporučeny hodnoty založené na spolupráci místo konkurence. Posledním prvkem zmíněných autorů je samotné fyzické prostředí firmy. Inovativní firmy mají zpravidla velmi členité a různobarevné otevřené kanceláře na bázi open-space, kde se rychle šíří informace a lidé se mohou svým okolím inspirovat.

Prvky firemní kultury lze stanovit i na úrovni mezilidského chování a způsobu myšlení. Jedná se například o následující rysy:

Kultura řešení problémů – Úspěšné firmy dokážou problémy oddělit od lidí a aktivně je řeší. Konflikt je zde motorem optimalizace.

Orientace na budoucnost – Na rozvoj společnosti a zvažování budoucích alternativ se alokuje dostatek času.

Nápady a experimentování – Jednotlivé úkoly nevykonávají všichni zaměstnanci pouze podle předem stanovených pravidel, je zde prostor i pro zkoušení nových postupů.

Iniciativa a autonomie zaměstnanců a týmů – Zaměstnanci a týmy se rozhodují o způsobech, jak dosáhnou firemních cílů, iniciativě se nekladou organizační bariéry.

Tolerance a otevřenost – Management sdílí maximum informací a informačním tokům nejsou kladeny bariéry mezi jednotlivými odděleními. Ve společnosti je vysoká tolerance vůči odlišným názorům.

Výše uvedené body jsou pouze základem, na kterém lze inovativní organizační kulturu stavět. Vhodná organizační kultura je předpokladem pro fungování jakéholiv inovačního procesu nebo systému zlepšovacích návrhů, proto by neměla být nikdy podceňována.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na inovace a aplikovanou kreativitu

Zdroje:

RUNCO, Mark A., PRITZKER, Steven R. Encyclopedia of creativity

LUKÁŠOVÁ, Růžena, NOVÝ, Ivan. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku

BARTES, František. Inovace v podniku

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz