Samoorganizující týmy podporují inovace

Podpořit inovace v organizaci můžeme také pomocí změny způsobu práce. Jednou z možností je ve vybraných útvarech zavést tzv. samoorganizující týmy. Článek vám ve stručnosti představí základní rysy a úskalí takového uspořádání organizace.

V rámci struktury organizace se dále doporučují tzv. samoorganizující (samo řiditelné) týmy. Jedná se o organizaci, která se skládá z přirozených pracovních skupinek, jejichž členové pracují na tom, aby vyrobili produkt, zavedli službu nebo plnily další podnikové funkce.

Základním rysem samoorganizujíích týmů je, že vedle provádění práce si svou činnost také sami řídí. Z tohoto důvodu zde formálně neexistuje přímý nadřízený. Role manažera je potlačena na úroveň kolegy, který spíše učí, koučuje ostatní a facilituje. Neurčuje však směr, ani ostatní neřídí. Autorita se tak přesouvá na lidi na nejnižších stupních.

Tyto skupiny se vyznačují vyšší produktivitou a flexibilitou a nižšími provozními náklady. Samoorganizující týmy nejsou určitě pro každého. Jejich implementace v organizační struktuře vyžaduje značné úsilí. Je třeba zaměstnance vést k orientaci na zákazníka, pochopení a sdílení firemní mise a vize. Dále se zaměstnanci musí naučit dovednosti spojené s prací v samo řiditelném týmu – rozhodování, plánování práce, komunikace a schopnosti nastavovat si sám cíle a neustále se zlepšovat.

Zdroje:
WILLIAMS, Ron. Self-Directed Work Teams: A Competitive Advantage. Quality Digest [online]. 1995 [cit. 2009-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.qualitydigest.com/nov95/html/selfdir.Html>.

Image courtesy of pakorn / FreeDigitalPhotos.net.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz