Do dalšího kola Laboratoře Nadace Vodafone postoupilo 10 kreativních projektů

 Do dalšího kola Laboratoře Nadace Vodafone postoupilo 10 kreativních projektů

Deset projektů, jejichž cílem je pozitivní dopad na společnost, se probojovalo do druhé části akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone. Díky tomu získávají čtyři měsíce na realizaci projektů, a to za intenzivní podpory mentorů a konzultantů akceleračního programu. Společným prvkem všech postupujících projektů je kromě pozitivního dopadu na společnost, také využití moderních technologií jako nedílné součásti řešení.

Do čtvrtého ročníku akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone v září tohoto roku postoupilo 16 projektů z celé České republiky. Všechny prošly zahajovacím bootcampem a měsíční intenzivní prací na vylepšení svých nápadů. V rámci hodnotícího setkání s mentory do další fáze akcelerátoru postoupilo 10 týmů, které prokázaly největší schopnost posouvat své nápady k realizaci.

„Po dlouhém jednání mentorů jsme vybrali 10 projektů, o kterých si myslíme, že mají největší potenciál uspět na trhu a současně zvyšovat svůj dopad na společnost. Je to vždy velká výzva, protože i nápad v naprostém zárodku, který drží v ruce zapálený tým, může velice rychle akcelerovat,“ říká Gabriela Drastichová, programová manažerka Nadace Vodafone.

Projekty, které postoupily do 2 kola 4. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone:
Afatický slovník – pomůcka pro léčení osob stižených afázií, tj. narušením komunikačních schopností.
AlzApp – projekt zabývající se pomocí lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Díky aplikaci se výrazně zjednoduší každodenní život nemocných i jejich blízkých.
CF Smart Health – aplikace pro chytré telefony, která zjednoduší a zefektivní péči o nemocné cystickou fibrózou.
Náramek pro tísňové volání zdravotnické záchranné služby – nové IoT řešení, které umožní uživateli komunikovat se záchrannou službou prostřednictvím systému Záchrankaapp, a to jak v ČR, tak v zahraničí.
iPatronka – aplikaci pro nemocné a jejich blízké, která v reálném čase pomáhá organizovat dobrovolníky, úkoly a povinnosti všedního dne.
Kreativní slovník – platforma, kde si uživatelé vytvářejí slovní mapy v anglickém jazyce a ty následně sdílí s ostatními.
Můj uhlík/Moje klima – aplikace, která přímo zapojí jednotlivce do ochrany klimatu v ČR, a to prostřednictvím aplikace pro sledování osobní uhlíkové stopy.
Po stopách divočiny – online aplikace pro monitorování stop velkých šelem v přírodě. Jejím cílem je zpřesnění monitoringu divokých zvířat prostřednictvím online spolupráce s jednotlivci.
Reality Review – projekt zaměřený na zkvalitnění obsahu českých médií. Jeho cílem je vyvrátit časté omyly v médiích za použití online crowdsourcingové platformy.
Technologie myslí na vás – projekt zaměřený na hledání vhodné alternativy ovládání počítače pro uživatele s vrozeným poškozením jemné motoriky horních končetin.

Účastníky nyní čeká dvou měsíční práce na projektu, kdy si projdou řadou workshopů, a spolu se svým mentorem a týmem konzultantů budou pokračovat v rozvoji svého projektu. Již v průběhu akcelerátoru získávají jednotlivé projekty finanční podporu na rozjezd.
V únoru 2017 týmy čeká hodnotící setkání s externí porotou a mentory, kdy podle zvolených kritérií dojde k zúžení počtu účastníků a v akcelerátoru tak budou moci pokračovat pouze 3 vybrané projekty. V dubnu pak bude vyhlášen vítěz, který získá finanční odměnu ve výši 350 000 Kč.

Zdroj: TZ Laboratoř Nadace Vodafone

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz