Idea management: Získávejte nápady svých zaměstnanců efektivně

Setkali jste se již s pojmem idea management? Jedná se o přístup založený na systematické snaze sbírat a „řídit“ nápady zaměstnanců v organizacích. Tímto způsobem můžeme shromažďovat nápady týkající se například názvu našich zasedacích místnosti nebo i řešit složité vědecké problémy.

Idea management svým způsobem připomíná koncept crowdsourcingu. Sběr nápadů se však typicky provádí v rámci jedné organizace. Nejčastěji probíhá pomocí intranetu nebo specializovaných systémů. Stále se však sektáváme i se schránkami, kam mohou zaměstnanci vkládat formuláře s nápady. Typicky idea management systém zahrnuje následující prvky:

1) Kampaně pobízející zaměstnance k tomu, aby přicházeli s nápady v oblastech, které jsou pro firmu strategicky důležité, nebo se vztahují k nějakému aktuálnímu problému, jež je třeba řešit.

2) Pravidelný sběr nápadů buď ve formě meetingů zaměstnanců, nebo prostřednictvím počítače.

3) Vyhodnocování nápadů dle jejich kvality a použitelnosti. Vyhodnocení má být pokud moţno rychlé a efektivní. Autor by měl na svůj nápad dostat konstruktivní zpětnou vazbu.

4) Implementace vybraných nápadů v praxi a odměňování autorů. S nasazením nápadů do praxe by se nemělo otálet, neboť se tím zvýší jejich účinnost. Systém odměňování musí být transparentní, zakomponovaný do firemních procesů a měl by se odměňovat pouze nápad nikoliv jeho zavedení.

5) Měření a optimalizace procesu. Systém by měl být měřen na základě stanovených metrik např. počtu nápadů na zaměstnance nebo počtu nápadů za konkrétní oblast.

Pokud vás zaujala možnost využít nápadu svých zaměstnanců, neváhejte a uspořádejte svou první „kampaň“. Idea management systémy však zpočátku trpí porodními bolesti a po prvním nadšení se počet nápadů radikálně sníží. Pokud to myslíte se zavedením idea managementu vážně, je lepší obrátit se na odborníky.

Autor: Adam Novák
Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz