Jak funguje inovační podnikový model Améba

Některé organizační struktury jsou přímo navržené tak, aby podporovaly inovace a dokázaly čelit akceleraci změn v současné době. Jedná se například o organizační strukturu Améba. Pojďme se blíže podívat na to, jak takové uspořádání organizace vypadá.

Model Améba byl uplatněn ve společnosti Kyocera. Dr. Kazuo Inamori jej navrhl v době, kdy se společnost začala rozrůstat a bylo nutné ji rozdělit na menší části. Kyocera tak byla rozdělena na malé samoorganizující jednotky tzv. améby. Z lídrů améb se staly v podstatě obchodní partneři.

Tento organizační model je založen na pružnosti, autonomii vnitřní prvků, vnitropodnikatelství a sebeřízení zaměstnanců. Společnost se organizačně skládá z améb. Jedná se o malé útvary o 3-50 lidech, které se seskupují podle produktu nebo charakteru práce. Tyto améby mají vlastní rozpočet, jsou schopny samořízení, samokontroly a samoorganizace.

V rámci firmy uzavírají kontrakty mezi sebou a konkurují si. V čele takové firmy stojí zástupci jednotlivých améb. Améby mohou volně vznikat a pokud jsou neefektivní, lze je rozpustit.

Výhodou organizačního modelu améba bezersporu je obrovská flexibilita k vnějšímu prostředí. Zároveň jsou zde zaměstnanci vedeni k podnikatelskému přístupu. Každý zaměstnanec se může spontánně účastnit řízení a hraje v organizaci aktivní roli. Ve výsledku je tak firma řízená všemi aktivními. Na druhé straně systém vyžaduje opravdu přesné vnitrofiremní účetnictví jednotlivých améb a je třeba zajistit, aby všechny améby podporovaly cíle a strategii celé organizace.

Zdroje:

KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací.

2008. 293 s. ISBN 978-80-7179-882-8.

http://global.kyocera.com/inamori/management/amoeba/index.html

Image courtesy of pakorn / FreeDigitalPhotos.net.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz